ARKIV / 2015 - 2016 / 2015 - 2016 NYHETER


FLOTT INTERCITY MØTE OM LAMS 


På bilde er, fra venstre: Svein Bergum, eleven Sania Bibi, rektor Fouzia Tabassum, lærer og tidligere elev Sajida Nawab, president i Mesna Rotary Klubb Sissel Skyltbekk og Laila Bokhari. 

Mandag 23. mai ble det avholdt Intercity møte med tema Lams. Begge presidentene ledet møtet. Vi hadde besøk av Laila Bokhari og de tre gjestene fra Pakistan: eleven Sania Bibi, rektor Fouzia Tabassum, samt lærer og tidligere elev Sajida Nawab. Takk til Kristin Hille Valla og Fritt ord som har gjort dette mulig.


BLI LAMSAMBASSADØR

Ambassadørordningen ble startet opp i 2013 for å gi støttespillere av LAMS i Norge en mulighet til å bidra til langsiktig drift og fremgang i skoleprosjektet.

Her følger mer informasjon om ordningen og hvordan du kan bli med. Del gjerne med andre interesserte.

Ved å være en LAMS Ambassadør er du med å videreføre og videreutvikle visjonen om at alle jenter skal ha rett til en god utdanning og dermed utvide deres framtidsmuligheter.

Les mer her.

FIKK NYTT NATURFAGROMLillehammer og Mesna Rotary har i en årrekke støttet LAMS-skolen i Pakistan. Klubbene har bidratt med bøker til skolens bibliotek,
skolebuss og opprettelsen av en skolehelseklinikk. I vinter har rotarianere bidratt til etableringen av et nytt naturfagrom for skolens
nærmere 700 elever, de fleste jenter.

Les artikkelen i Byavisa her.

LITTERATURFESTIVALEN 2016Festivalsjef Marit Borkenhagen orienterte om årets festival på siste møte. 

Se mer.

Hjemmesiden til litteraturfestivalen.

BLI ORGAN-DONOR - HVORFOR OG HVORDAN?Foredragsholder, anestesioverlege Nils Hagness.
Les mer.


LAMS NYHETSBREV - MARS 2016


                                                                                                  
LAMS Nyhetsbrev

Les hele brevet her.

NYE STRATEGIER FOR EIDSIVA ENERGI
Konsernsjefen i Eidsiva, Øistein Andresen trakk opp nye strategier for selskapet i årene som kommer på vårt klubbmøte.

ARIL BJØRKØY ER TILDELT HEDERSPRISEN «PAUL HARRIS 
FELLOW» AV LILLEHAMMER ROTARY KLUBB


Aril Bjørkøy mottar utmerkelsen Paul Harris Fellow av presidenten i Lillehammer Rotaryklubb, Svein Bergum under klubbmøtet 23.02.16.

Les mer her.

FLYKTNINGER I LILLEHAMMERAvdelingsleder ved Lillehammer læringssenter Lene Sæterlid orienterte om flyktningsituasjonen på intercitymøte. 


FORSVARET I PENSJONISTPERSPEKTIV

Tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde reflekterte over dette på siste møte.


Les mer....

VIKTIG INFORMASJON

Vi skal ha møte i Kommunestyresalen til Lene Sæterlids foredrag om flyktninger i Lillehammer tirsdag 16.02.16 kl 19:00. inngang fra Jernbanegata.


Å VÆRE SJØMANNSPREST I THAILAND

.

Vårt eget medlem Arne Svilosen dro oss gjennom en meget interessant time med både geografi og historie . Og han avsluttet med egeneopplevde historier om folk og hendelser han har kommet borti i sin gjerning som sjømannsprest.

Les mer.

ME – EN ULØST GÅTE


Cand. med. Dag Sulheim

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) i barne- og ungdomsalderen medfører betydelig skolefravær og redusert sosial omgang med jevnaldrende, i tillegg til omfattende symptomer som søvnforstyrrelser og nedsatt toleranse for fysisk og kognitiv belastning. Det er behov for å forbedre behandlingstilbudet.


Les merMOTIVASJON FOR DELTAKELSE I FRIVILLIG ARBEID – FORSKJELLER MELLOM ELDRE OG YNGRE

Dag Vidar Hanstad, professor fra Idrettshøgskolen var hovedinnleder over dette temaet. Møte var på HiL.

NYTT MEDLEMSteinar Fossbråten er tatt opp som nytt medlem i Lillehammer Rotaryklubb. Svein Melgård er fadder.

UNGDOMS-OL 2016 Lillehammer Rotaryklubb og Mesna Rotaryklubb har tatt på seg arbeidet med utdeling av klær til frivillige under Ungdoms-OL 2016. Over 3000 personer skal få sine klær i løpet av neste uke. 


ALF PRØYSEN OG TOR JONSSON – DEN VANSKELIGE SAMMENLIGNINGEN

HVORDAN KUNNE DET HA SEG AT DE TO HUSMANNSGUTTENE MED SÅ LIK BAKGRUNN, BLE SÅ FORSKJELLIGE SOM DIKTERE?

ELLER – HVOR FORSKJELLIGE VAR DE EGENTLIG?Inge Eidsvågs foredrag er alltid preget av varme og lun og god humor, men også med en alvorlig undertone, så også denne kvelden. Det var ”stinn brakke” på Nansenskolen og samtlige hadde en fin kveld sammen med en formidler av ypperste klasse.

Les mer her.

”DET ER KALDT Å BO I TEGNINGER I FINNMARK”

Finnmarkskontoret ble opprettet i 1945 og fikk sine lokaler utenfor Harstad. Myndighetene hadde planlagt en kontrollert tilbakeflytting, men de evakuerte ønsket å vende tilbake til sine hjem så snart de kunne. Mange hadde lite å vende tilbake til. Våningshus, fjøs, uthus og naust ble brent. I Hammerfest var Kravkapellet det eneste som sto igjen. Les mer.....  

 

HARALD BRUBAKKEN OG SØR AFRIKA

Det var en lydhør forsamling som lyttet til vårt klubbmedlem, Harald, og hans beskrivelse av det landet han og familien er blitt så opptatt av. Etter to reiser til Sør-Afrika i 2004 og 2005 følte han behov for å gjøre noen sprøtt:

Kjøpe tomt i landet og bygge hus.Les mer.


SPAREBANKSTIFTELSEN DNB

Birthe Mørreaunet Selvaag orienterte på siste klubbmøte om Sparebankstiftelsen DnB.

Les mer her.

DISTRIKTSKONFERANSE PÅ HAMAR


President Svein Bergum og påtroppende president Gunnar Roger Sandvik deltok på distriktskonferansen på Hamar i helgen. 


VISIT LILLEHAMMER 


Leder av Visit Lillehammer Ove Gjesdal

Les mer her.

NYTT MEDLEMNytt medlem i klubben er Direktør for Aulestad, Bjrkebæk og Norges Olympiske museum Bente Molvik.


LAMS NYHETSBREV


Les hele brevet her.


EGOFOREDRAG VED HALVOR MØLLERLØKKEN

Klubbens nye medlem Halvor Møllerløkken holdt et gnistrende egoforedrag om sitt "livshjul" på siste møte.

Les mer her.....

Byavisa

Utenfor Storgata 75 står det et sitat av Jan Erik Wold: "DET ER HÅPLØST OG VI GIR OSS IKKE". Redaktør Tore Feiring sa at det var ledetråden i oppstarten av Byavisa i 2006. Til selve åpningen ble det invitert en masse mennesker fra Lillehammer. Det møtte en person uten tilknytning til byen. En tøff start. Det ble søkt støtte fra Innovasjon Norge uten hell. Byen hadde allerede en avis. 

Les mer......                                 

Besøk på SWIX utsatt

Intercitymøte på SWIX tirsdag 15.9.15 er utsatt på ubestemt tid. I stedet blir det møte på Scandic om ungdoms OL der vi får besøk av frivillighetskoordinator Karina Næss. Her vil det bli diskutert konkret hva slags jobber vi kan ha ifm dette arrangementet. 


INNBYGGERSAMTALE 

Åpent møte om Kommunereformen i Lillehammer, tirsdag 25. august
Fra venstre odrfører Mari Botterud (Øyer), Tidligere fylkesmann og møteleder Kristin Hille Valla, president Svein Bergum (Lillehammer Rotaryklubb),  ordfører Erik Odlo (Ringebu), ordfører Hans Olav Høistad (Gausdal), president Sissel Skyltbekk (Mesna Rotaryklubb) og ordfører Espen Johnsen (Lillehammer)

Møtet var et samarbeid med Mesna Rotaryklubb (RK), med Lillehammer RK som teknisk arrangør. Tidligere fylkesmann og medlem i Lillehammer RK, Kristin Hille Valla, var møteleder. Møtet fant sted på Scandic Hotell.

Ca. 100 personer møtte opp for å høre hva de 4 ordførerne i regionen, Mari Botterud (Øyer) Erik Odlo (Ringebu), Hans Olav Høistad (Gausdal) og Espen Granberg Johnsen (Lillehammer) ville fortelle fra sine prosesser.

Det var 4 opplagte ordførere som stilte opp. Sammen med en møteleder med stor kunnskap om emnet, gjorde de sitt til at stemningen under møtet var god. Humor og uhøytidelighet, samt mye nyttig informasjon, ga de frammøtte en utbytterik kveld i Rotary-regi.

Les mer.....

Møtereferat.

PRESIDENTSKIFTE I LILLEHAMMER ROTARYKLUBB

DETTE SKJEDDE PÅ LYSAKER SKYSSSTASJON 30. JUNI. 


AUD HULBERG OVERLEVERER KJEDET TIL PÅTROPPENDE PRESIDENTEN SVEIN BERGUM


PÅ TUR MED STUDENTER FRA UKRAINA

Med lånt buss fra NTG ble det i dag, torsdag 18. juni 2015, en tur fra Nansen fredssenter via deler av OL-anlegget til Høyskolen og tilbake på tre timer. Michael Eriksson orienterte om Ungdoms-OL og formålet med mesterskapet, mens Øyvind Tønnesson fra høyskolen orienterte spesielt om høyskolens samfunnsvitenskapelige studium og Norge som framtredende fredsnasjon og den historiske bakgrunnen for det.

 Gjennomgående for orienteringene, spørsmålene og diskusjonene var; hva er egentlig den gode arena for å fremme fred og forståelse?  Og på hvilken måte?

 De tre besøkende ungdommene fra Ukraina og to andre besøkende på fredssenteret spurte mye underveis, og etter hvert ble det mange gode diskusjoner rundt det faktum at krig og konflikter ofte utløses av at en stormakt øver press på mindre nasjoner og at andre nasjoner får valget mellom «pest og kolera»; Skal vi gå inn med våpenmakt for å hjelpe våre brødre, eller skal vi la konflikten være som den er? Dialog er sentralt, og den vil være det beste alternativet på lang sikt.

For meg ble dette en meget spennende «reise», nettopp fordi ungdommene var så kunnskapsrike og motiverte. Michael Eriksson og Øyvind Tønnesson gjorde en fabelaktig jobb i forhold til å fortelle, men likså mye lytte og svare på spørsmål fra de besøkende. De skapte et engasjement som det var moro å være del av.

 Før avreise fra fredssenteret fikk jeg møtt tre fra Oslo vest Rotarykubb og vi avtalte at vi skal få til et møte hvor vi får delt hverandres erfaringer i forhold til fredsarbeid( fredssenteret.

Gunnar Roger Sandvik


STUDENTBESØK FRA UKRAINA OG UTDELING AV STUDENTDIPLOM


Anatolii Kyryliuk,  Seinar Bryn, Gunnar Roger Sandvik, Aud Hulberg, Platon Dmitriyev og Max Leligulashvili

Les mer her...HØGSKOLEN I LILLEHAMMER (HIL): STATUS OG PLANER

FOREDRAG VED REKTOR BENTE OHNSTAD

les mer her


STIPENDER FRA ROTARY TIL SOMMERSTUDENTER FRA UKRAINA 
VED NANSEN FREDSSENTER JUNI 2015

 

PLATON DMITRIYEV 20 ÅR 

 Les mer om Platon her

 

MAX LELIGULASHVILI 29 ÅR

les mer om Max herORIENTERING OM LILLEHAMMER KAMERAKLUBB                         GENERELT OG BILDER FRA SVALBARD SPESIELT


ved JØRGEN SKAUG 

Se referat fra møte her


NESTE ÅRS PRESIDENT SVEIN BERGUM HAR KLAR KOMITESAMMENSETNINGEN FOR NESTE ROTARYÅR

Her er oversikten.


Jenters rett til utdannelse
May 18, 2015JENTERS RETT TIL UTDANNELSEStatusrapport og fremdriftsplaner forLAMS ved styreleder Amar Bukhari på møte i Lillehammer Rotaryklubb 12..5 2015.
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2612
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...