MØTER / REFERAT     Referat fra møter i Lillehammer Rotaryklubb


Møtetidspunkt

Tirsdag 26. mai 2020

Møtested

Videomøte fra First Hotel Breiseth

Møteleder

President Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

Totalt 32 medlemmer, 18 på nett og 14 i møterommet

3 min

 

 

 

 

 

Hovedtema

Erfaringer og betraktninger som sjømannsprest i New York i 2,5 mnd. i vinter.

 

 

På grunn av Koronasituasjon har det vært stillstand i møtevirksomheten i klubben siden begynnelsen av mars. Men tirsdag 26. mai startet vi opp igjen, der Arne Svilosen, en av klubbens medlemmer, hadde et informativt og tankevekkende foredrag om sine erfaringer som sjømannsprest i New York tidligere i vinter.

Møtet var et videomøte ved bruk av kommunikasjonsprogrammet Zoom, der 16 medlemmer satt ved sin PC og fulgte foredraget hjemmefra, og 16 medlemmer som var til stede i møtelokalet med minst 1 meters avstand. Teknikken fungerte som den skulle, og det tas sikte på et tilsvarende nytt møte om 14 dager, tirsdag 9. juni.

I sitt foredrag delte Arne Svilosen noen av sine erfaringer og betraktninger som sjømannsprest i New York tidligere i vinter. Foredraget var delt i bolker; Først noe fakta om New York, deretter litt om verdensbyens historie og Sjømannskirken, før han avsluttet med sine erfaringer og betraktninger om USA i dag.

Noen utsagn fra Svilosens foredrag; USA er et splittet land – enten er befolkningen ihuga tilhenger av president Trump, eller sterke motstandere. Trump gjør det han sa han skulle gjøre, og er derfor svært populær hos sine tilhengere.  Mobbing har blitt et problem i USA som følge av Trumps språkbruk. Det er vanskelig for en europeer å forstå en amerikaner. Solidaritet står svakt i USA, penger bygger status mere enn noe annet. Trump er deprimerende for de fattige.  USA er på mange måter et gammeldags land, betalingsmiddel er ofte sjekker, men mest av alt kontanter. Dette bidrar ikke til redusert svart økonomi og korrupsjon.

 

 

 

Referent

Jørgen Skaug

Neste møte

Tirsdag 9. juni, videomøte – tema foreløpig ikke fastsatt

Møtetidspunkt

Tirsdag 03.03.2020

Møtested

First Hotel Breiseth

Møteleder

President Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

24 medlemmer tilstede og en observatør.

Det var et bustete vær, med snøfall, så oppmøte står det respekt av

3 min

Kristin Hille Valla og Aud Hulberg;

Litteraturfestivalen; 25 – 31 mai 2020.

Da er det 5 året vi er med som frivillige, liste ble sendt rundt for de som vil være med. Meldes samlet opp til festivalen.

Listen vil sendes rundt også senere, frist er 14 april for påmelding. Ta kontakt med Kristin eller Aud om du er interessert.

 

Marit Borkenhagen kommer til oss 12. mai og informerer om årets festival.

 

Hovedtema

Klubbaften ved Presidenten

 

Opptak av nytt medlem – Øivind Pedersen, tidligere kultursjef i Lillehammer Kommune.

Fadder Brit-Ollie Nordtømme introduserte og vi vil bli bedre kjent med Øyvind på hans ego/yrkesforedrag.

 

Kasserer Steinar Fossbråten informerte litt om økonomien i klubben, regnskapet pr 28.02 ser bra ut, over budsjett på resultat.

Vi har gitt 10.000,- til Rotary Foundation h kr. 1.500,- til Polio Plus.

Dette har det kommer et fint takkebrev for til Presidenten.

 

Gyda, leder for Leder Samfunnskomite og Internasjonale tjenester.

Hun la fram oversikt over hva det jobbes med i komiteen og hva vi vil at klubben skal jobbe med fremover:

 

       LAMS

       Dugnader

       RYLA

       Litteraturfestivalen

       Møt den nye naboen

       «Gode saker»

       Dugnad Mesna-elva

 

Mulig nytt prosjekt – Drøftelser

       Nytt internasjonalt prosjekt med nøktern økonomisk innsats

       Økonomisk ramme

       Varighet på prosjektet

       Invitere andre klubber i distriktet til å være med

       Ønske om kontakt med rotaryklubber i andre land

       En viss «nærhet», slik at evnt besøk kan være interessant for rotarymedlemmene

       Klubbens arbeidsinnsats

       District Grant

       Global Grant


 

Kriterier:

       Nytt internasjonalt prosjekt med nøktern økonomisk innsats

       Økonomisk ramme

       Varighet på prosjektet

       Invitere andre klubber i distriktet til å være med

       Ønske om kontakt med rotaryklubber i andre land

       En viss «nærhet», slik at evnt besøk kan være interessant for rotarymedlemmene

       Klubbens arbeidsinnsats

       District Grant

       Global Grant

 

MESNAELVA

       Kan ses som klubbens del av et utvidet internasjonalt engasjement i klubben.

       Tilrettelegging for friluftsliv langs elver gjøres i alle land

       Anser at mange Rotaryklubber er involvert.

       Slike tiltak omfatter et stort interesseområde, som involverer friluftsliv, miljøvern, helse mm.

       I dette prosjekt er det mange parter, og det er viktig at vi samarbeider godt.

       Rotary sin innsats må være å bidra til en del av arbeidet som trengs for å opprettholde og utvikle en slitesterk tursti.

 

PROSJEKT ALBANIA

       Kontakt/møte avholdt med Falk Bakke

       Har meget gode kontakter i Shkoder i Albania. (Kastriot)

       Har tidligere arbeidet med prosjekter i Shkoder via Kiwanis

       Lokal mottakerorganisasjon (The Door)

       Albaniahjelpen nå overtatt av Norsk Nødhjelp

       Drøftet prosjekt med mål: Barn og unge – funksjonshemmede – utdanning/idrett .

       Rotary klubb i Shkoder

 

Det ble åpner for kommentarer fra medlemmer;

·         Interessant denne utredningen, må LAMS avsluttes, kan vi ikke ha 3 lokale prosjekter og utvikle det ene, Mesnaelva

·         På det lokale plan klarer vi å skape omdømme, satse lokalt, prosjekt som vi har hatt i mange år, Mesnaelva

·         Koble sammen prosjekt, møt den nye naboen og mesnaelva

·         Vi trenger mere informasjon fra LAMS og om LAMS, bruke dette, skape omdømme

·         Nytt internasjonalt prosjekt, må ha dedikerte personer, minst 5 som vil bruke tid på dette. 2 til 3 år.

·         Mesnaelva, satse på kvalitet, lettere å skape entusiasme, bruke elva for å få folk ut, søke sparebankstiftelsen eller lignende, ungdom og aktivitet

·         Vi vil satse lokalt og ikke gi slipp på LAMS

·         Bruke elva til et møte, gå en tur og ha med kaffen

 

Det ble ikke konkludert – men Gyda og Presidenten tar innspill med seg og tar en beslutning med styret.

 

Erik – påtroppende President informerte om styret kommende Rotary år.

 

Styret i Lillehammer Rotaryklubb

2020 – 2021

President:

Erik A. Dahl

Innkommende president:

Gyda Austin

Past president:

Halvor Møllerløkken

Sekretær:

Tone Løvik

Kasserer:

Steinar Fossbråten

Leder Programkomite:

Aud Hulberg

Leder Samfunnskomite og Internasjonale tjenester:

Elin Lyftingsmo

Leder Medlemskomite:

Bjørn Skoglund

Leder Arrangementskomite:

Ragnhild Falkenberg

Leder PR og kommunikasjonskomite:

Jørgen Skaug

 

 

 

Referent

Elin Lyftingsmo

Neste møte

10 mars. Er i Lysgårdsbakken, på hopprenn.

Ansvarlig  President Halvor Møllerløkken

 


Møtetidspunkt

Tirsdag 25. februar 2020

Møtested

Breiseth

Møteleder

Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

Ca. 30

 

 

 

 

 

 

Hovedtema

 

Owern AS – årets bedrift i Lillehammer.

Fra trillebåre til flyplass på Autarkis.

 

Foredragsholder

Daglig leder Borud

Kort om foredraget

Innleder presenterte seg selv:

·         Helge Borud bor på Hamar. Han takket ja til stillingen som daglig leder i Owren AS, og erstattet Erik Ulateig som sluttet i selskapet 31. oktober 2017.

·         Borud kom fra stillingen som daglig leder i Hymax på Brumunddal, og startet i sin nye stilling 1. januar 2018.

·         Borud har maskinfaglig og merkantil utdannelse fra Statens Landbruksmaskinskole, Vinterlandbruksskolen og BI.

 

Helge Borud har opplever Owren AS, så langt, som en spennende bedrift med et godt grunnlag for videre vekst. «Gode produkter, et moderne og tilpasset anlegg, og ikke minst kompetente og motiverte ansatte utgjør en solid grunnmur for videre utvikling og vekst» kommenterte Borud vider.

 

Owren AS

Bedriften er landets største leverandør av løype- og tråkkemaskiner, og ble i fjor kåret til Årets bedrift i Lillehammer.

Familiebedriften Owren ble etablert i 1951, og har i dag 22 ansatte. Det startet med trillebårer, og etter hvert ble det maskiner og utstyr både for skogsarbeid, kabelkraner og løype-/tråkkemaskiner.

 

Bedriften er blant annet kjent for å ha laget skispor i over 40 år, noe som startet med «petter smart løsninger» til VM i skiskyting i Vingrom i 1977.  De har mangle lojale lokale kunder som blant annet investerer i løypemaskiner til en kostnad mellom 3,5 – 6 mill. kr.

80% av virksomheten er knyttet opp mot løypemaskiner.

 

Produktområder

·         Tråkkemaskiner til langrenn og alpint

·         Beltekjøretøy

·         Diverse vegetasjonsutstyr

·         Fat truck

·         Utstyr til skianlegg, konkurranser, skilek og sikring av skianlegg

·         Spesialprodukter / kabelkranerSTYR TIL ALPINTRENING, KONUTSTYRIL

Referent

Stein Ivar Lien


Møtetidspunkt

18.02.20, kl.19.00

Møtested

Breiseth Hotel

Møteleder

Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

27 medl. + 2 observatører + 1 ekstra. 1 gjest-

3 min.

·         Tilbud om Ishockeykamp

 

·         Mangler fortsatt frivillige under Birken.

 

 

Hovedtema

125 år med røntgen, strålene som revolusjonerte medisinsk diagnostikk. Hvor står vi i dag  

Foredragsholder

Radiolog Kristin Bakke

Kort om foredraget

Wilhelm Conrad Røntgen, tysk fysiker (1845-1923) oppdaget X stråler i 1895.Han tok aldri patent på sin oppfinnelse som er menneskeheten til så stor glede.

Røntgen strålene kunne gjennomlyse stoff som var ugjennomsiktig. Man fikk fotografiske skyggebilder av skjelettet til levende mennesker. Denne oppdagelsen fikk stor betydning for diagnostikk og behandling av sykdommer. I 1897 ble første røntgen app installert i Norge. Strålene er elektromagnetiske bølger m kort bølgelengde.

Det viste seg at strålene kunne gi alvorlige skader, bl a sår ville ikke gro. I 1953 ble det påvist at det kunne endre DNA. Stråledosen avhenger av vev som skal bestråles og en er forsiktig med bruk, spes ift barn.  I billeddiagnostikk brukes lave doser, men i kreftbehandling økes dosene.

På 70 tallet ble CT introdusert. Strålene kunne lage 3 dimensjonale bilder som igjen gjorde kartlegging av sykdom og skader bedre. 80% av røntgen stråling står CT for.

Ultralyd har vært i bruk mer enn 40 år. Det er lydbølger som viser vevstruktur, men som ikke går gjennom luft og ben.

MR, magnetiske strålingen som er ufarlig. Brukt i Norge fra 1985. Brukes til nervesystem, hjerne mm. MR kan få frem kontraster mellom sykt og friskt vev.

PET scanner en kombinasjon av PET og CT, eller PET og MR og kan avsløre nøyaktig hvor sykt et vev er. I Norge fikk vi vår første PET- maskin i 2005.

Screening med tanke på avdekking av sykdom er stadig mer aktuelt. Nytteverdien diskuteres.-

Veksten av av medisinske bilder er i stor utvikling pga stadig teknologiske nyvinninger. 

Referent

Anne Wendelbo Henriksen

Neste møte

Tirsdag 26.02.20

Neste referent

Stein Ivar Lien

 

Møtetidspunkt

Tirsdag 11. februar kl. 1900 - 2000

Møtested

First Hotel Breiseth

Møteleder

Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

30 personer, herav 1 gjest og 1 observatør.

 

 

 

 

 

 

Hovedtema

Med fortiden inn i fremtiden – Innlandet fylkesarkiv

Foredragsholder

Fylkesarkivar Marit Hosar

Kort om foredraget

Fylkesarkivar Marit Hosar har nærmere 40 års arkivfaglig bakgrunn, med 34 år på Maihaugen og 4 år på fylkesarkivet.

Innlandet fylkesarkiv holder til i Fakkelgården på Storhove, og er et ektefødt barn av OL 94. Det begynte i det små, å ta vare på dokumentene etter OL. I dag 25 år etterpå er Innlandet fylkesarkiv blitt en av landets største arkivinstitusjoner med 24 ansatte og har i dag 23.000 hyllemeter med papirarkiver, samt flere TB med digitalt materiale.

Kommunene deponerer og fylkeskommunene avleverer sitt arkivmateriale til Fylkesarkivet, som har arkivmaterialet fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner, samt 44 av regionens kommuner.

Arkivene dokumenterer samfunnsutviklingen. Hva som blir tatt vare på for ettertiden er derfor av betydning for hva vi ønsker å fortelle kommende generasjoner om dagens samfunn. Å ikke ha arkiver/dokumentasjon – hva betyr det? Det er etterspørsel etter informasjon fra arkivene om bl.a karakterutskrifter, byggesaker, barnevern, identifisering av døde personer mm.

Oppgavene i fylkesarkiver er mangesidig; Bevaring, ordning, registrering, forskning og formidling av arkiver. De største utfordringene er tidkrevende arbeide de store arkivmengdene, kassasjon- og bevaringsplaner, samt sikker lagring og distribusjon av personalintensivt materiale.

Fylkesarkivet er en seksjon under Kulturavdelingen - et politisk ansvarsområde under utvalg for kultur. Har bred fagkompetanse innen historie, arkivkunnskap, IKT, formidling, fotobevaring, digitalisering mm.

Referent

Jørgen Skaug

Neste møte

Tirsdag 18. februar

Neste referent

Anne Henriksen

 

Møtetidspunkt

Tirsdag 4. februar kl. 1900 - 2000

Møtested

First Hotel Breiseth

Møteleder

Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

 

 

 

 

 

 

 

Hovedtema

Journalistikk i en digital verden:
- Oppdrag og samfunnsrolle for mediehuset GD.

Foredragsholder

Tom Martin Kj. Hartviksen, adm. dir i GD

Kort om foredraget

Uansett hva vi gjør er det viktig at vi løser sakene på en slik måte at de faktisk blir lest, sa bl.a. den nytilsatte sjefen i GD.

 

I sitt foredrag snakket Hartviksen om journalistikk i en digital verden - oppdrag og samfunnsrollen for GD.

Her fikk vi bl.a høre at lokal- og regionavisenes oppdrag var ikke bare å avsløre kritikkverdige forhold i forvaltningen, eller grave fram saker om overgrep, rolleblandinger, ulovligheter og den slags, men også å skildre og løfte fram det som skjer i vårt lokalsamfunn - enten det snakkes om næringsliv, sport, kultur og arbeidsliv.

 

I dag publiserer GD nyheter fra kl. 0500 til kl. 2300 alle hverdager, og har også folk på jobb fra tidlig til sent i helgene. Vi vet mere om leserne våre, og kan derfor lage saker som flere finner relevante. I har færre journalister i dag enn tidligere, men effektiviteten pr. årsverk er langt høyere - også fordi vi har bedre produksjonsverktøy. Papiravisene er ikke like oppdatert, men totalt sett er lokalavisene langt mere aktuelle i dag enn før i tida.

 

Gd har et stort distrikt, skal fortsatt dekke hele dalen, men klarer ikke å ha fyldig dekning fra alle kommuner. Må prioritere ut fra folketall, kundemasse, potensial avstand og demografi.

 

GD har i dag i underkant av 50 tilsatte, der 31 er redaksjonelle medarbeidere.

Referent

Anders Ole Hauglid/Jørgen Skaug

Neste møte

Tirsdag 11. februar

Neste referent

Jørgen Skaug

 

Møtetidspunkt

Mandag 27. januar 2020 kl. 1800 - 1900

Møtested

Scandic Lillehammer hotell

Møteleder

President Alf Martin Johnsen i Mesna Rotaryklubb

Antall m gjester og observatører

50

 

 

 

 Felles Intercitymøte med Mesna Rotaryklubb.

 

 

Hovedtema

Fylkesmannen, Regjeringens representant i regionen

Foredragsholder

Fylkesmann Knut Storberget

Kort om foredraget

Storberget tegnet en fylkesmannsrolle i utvikling - fylkesmannen er til for innbyggerne, og representerer også innbyggerne i Innlandet med behov og ønsker i periodiske møter med Regjeringen.
Fylkesmannen ønsker dialog tidlig med kommunene i en tidlig i plansaker, fremfor å måtte komme med innsigelser når planene er skrevet. Nasjonale standarder er til det beste for regionen.
Fylkesmannen har etablert et barne- og ungdomspanel for å få råd og innspill i fylkesmannens arbeid knyttet til barn og unge.
Jord- og skogbruk er en viktig næring, og ressurs for Innlandet med store muligheter, sa bl.a Storberget i sitt engasjerte foredrag
Det var en fremover lent fylkesmann som tegnet et optimistisk bilde av Innlandet, tross også mange utfordringer.
Tidligere fylkesmann i Oppland, og medlem i Mesna Rotary presenterte nåværende fylkesmann i Innlandet, og bidro med faktaopplysninger da Oplandenes amt ble delt i 1781 i henholdsvis Christians amt (Oppland), og Hedemarkens amt.

Referent

Jørgen Skaug

Neste møte

Tirsdag 4. februar

Neste referent

Ole Anders Hauglid

 

Møtetidspunkt

Tirsdag 21.01.2020 kl. 1900 - 2000

Møtested

First Hotel Breiseth

Møteleder

Innleder Erik Dahl  

Antall m gjester og observatører

Medlemmer: 22 stk.

Observatører: 2 stk.

 

 

 

 

 

 

Hovedtema

Markedet for omsetning av næringseiendommer Hedmark og Oppland.

Foredragsholder

Næringsmegler Jonas Karlsen – daglig leder i Innlandet Næringsmegling

Kort om foredraget

Karlsen innledet med å presentere seg selv. Han kommer opprinnelig fra Hvaler og er gift ei som kommer fra Lillehammer. Er utdannet siviløkonom, og har for det meste jobbet med eiendomsmegling i Oslo og etter hvert flyttet han til Lillehammer.  I tillegg til seg selv jobber han sammen med Ingar Finstuen og Anne Ørslien – alle meglere.

Kontor på Lillehammer og jobber bare med nøringseiendom. Etablert i 2016, og eier virksomheten selv. Lang erfaring.

Hvordan er markedet i Mjøsområdet:

·         Mange prosjekter.

·         Næringseiendom ansees som attraktiv investering.

·         Lav risiko.

·         Økt fokus på investering i Innlandet.

·         Mye kapital fra Oslo-området, men også Sverige.

Hva med deres firma?

·         Omsetning de tre siste årene 5,8 mrd.

·         Gjennomsnitt per transaksjon 25 mill.

·         Stor andel kontor.

·         Fordel å være selveid og ikke av f.eks. DnB.

·         Skjer mye på Lhmr for tiden – også for 2020.

·         Det er rund Mjøsa «det skjer».

 

Erfaring fra Lhmr:

·         Lhmr er en handels- og kulturby mens Hamar er og blir en kontorby.

·         Hva tiltrekker investering i Lhmr ?

o   Godfølelsen som en småby kan by på.

o   Hyttetilknytning.

o   Velfungerende marked. 50 transaksjoner.

o   Lavt avkastningskrav.

 

Deretter gjennomgikk foredragsholder eksempel på salg i Lhmr. Når det gjelder utfordringer til Lhmr, så er en av de største at den er omringet av Ringsaker.

Deretter gjennomgikk han flere eksempel på hvordan verdsettelsen eller Yielden er for de forskjellige næringsgrupper i vårt distrikt:

·         Handel         6-7,5 %

·         Kontor          6,5 – 7,5 %

·         Industri         7,5 – 8,5 %

Forklaring fra referenten på Yield:

HVA ER YIELD?

I eiendomsbransjen bruker man ofte begrepet som en betegnelse på forholdet mellom inntekt og eiendomsverdien (leieinntekt dividert på eiendomsverdi). For å beregne netto yield tar man eiendommens leieinntekter minus driftskostnader delt på eiendommens verdi * 100. Dette regnestykket er gjeldende praksis for å utregne yield ved vurdering av næringseiendom. To identiske eiendommer – en beliggende i Bøverdalen og den andre på Aker Brygge, vil den i Bøverdalen ha en betydelig høyere yield.

 

Ø  Jo lavere yield, desto i utgangspunktet høyere verdianslag for eiendommen, gitt andre forhold like.

 

YIELDEN ER I UTGANGSPUNKTET STYRT AV 3 ELEMENTER:

1) Subsituttprinsippet - "cost of capital"

For næringseiendom vil alternative aktivaklasser, som obligasjoner, aksjer og andre iverdipapir, ha direkte innvirkning på hvor mye investorene er villig til å betale for kontantstrømmen til en eiendom. Dette er veldig aktuelt i dagens marked der viser ekstrem høy etterspørsel og dertil høy prising av næringseiendom, ettersom andre aktivaklasser ikke gir investorene tilfredsstillende avkastning.

 

2) Forventning til vekst

Prising av en eiendom henger sammen med investorenes forventninger til vekst i leieprisene. Dersom en investor forventer økt leiepris i fremtiden, vil betalingsvilligheten øke som følge av forventninger til økt leie fra eiendommen.

3) Risiko

Risiko vil påvirke enhver finansiell plassering og er en viktig del av en investeringsanalyse. I et velfungerende marked vil en investor være villig til å betale mer for mindre risikable investeringer. Dersom man skal se de ulike aktivaklassene opp mot hverandre, ligger eiendom mellom aksjer og obligasjoner.

Referent

Stein Ivar Lien

Neste møte

Lillehammer Hotel – 27.01.20 kl. 18:00

Neste referent

 

 

Møtetidspunkt

140120

Møtested

Breiseth Hotel

Møteleder

Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

27 medl.

3 min.

·         Gunnar Roger Sandvik melder seg ut av Rotary

·         Ruth Mjøen oppfordrer medl. til å ta vakt i » møt den nye naboen».

·         Kristin Helland ønsket evaluering av prosjektet. Tas på senere møte.

 

 

 

 

Hovedtema

Egoforedrag

Foredragsholder

Finn Olsen

Kort om foredraget

F. O. født på Kongsvinger som yngst av 3 brødre. Vokste opp i nær tilslutning til Glomma med alle de utfordringer som tømmerfløting og andre spennende uteaktiviteter bød på. Var tidlig en aktiv arrangør av diverse sportslige utfordringer. Stjal fra morens syltetøylager til premier! Giftet seg med Britt, har en sønn og ei datter og 4 barnebarn Var ferdig siviløkonom fra BI i 1974. Startet å jobbe i transportfirma, på Karihaugen. Bidro til introduksjon og bruk av datamaskin som bedriften tjente store summer på. I 1978  begynte han som regnskapssjef på Helleberg, Lillehammer. Begynte etter noen år å jobbe på Madshus. Var med på installasjon av datamaskiner som bidro til bl. a lønnsom produktendring. Han var / er aktiv i frivillig arbeid og er ivrig tilrettelegger for diverse arrangement. Startet med Litrim, ble leder i Sørdalens bedrifts – idrettsråd, startet opp Sørdalskarusellen som er et egnet tilbud for alle aldre, og som har hatt en økende popularitet med tilnærmet 3000 deltagere i 2019. Var også leder av Olympic day run som var populært både før og etter OL. Begynte i rennsekretæriatet ifb m OL , ble arenaleder i Hafjell ette hvert Store hendelser under OL. Ble driftsansvarlig for Hafjell etter OL, i et år. Utarbeidet strategiplan. Ble i 1994 ansatt som kontorsjef på Høyskolen Innlandet hvor han jobbet på reiselivsstudiet , deretter filmskolen, ble Dekan på øko.adm studiet. Bidro til utvikling av kriterier for doktorgrads studier, mastergrads-program og forberedelser til  innlandsuniversitet. Er i dag pensjonist, fortsatt aktiv bl. a i Kondis hvor han sitter i landstyret. For øvrig driver han med foto, slektsforskning, trim og friluftsliv. Inviterte for øvrig rotarianerne til skikaffe på Skysstasjonen 28.01.20 kl 13.oo. Tema er rensing av ski, fluor mm

referent

Anne Wendelbo Henriksen

Neste møte

Tirsdag 21.01.20

Neste referent

Stein Ivar Lien


Møtetidspunkt

Tirsdag 7. januar 2020

Møtested

First Hotel Breiseth

Møteleder

President Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

Total 38 fremmøtte (32 medlemmer, 2 observatører, og 4 gjester)

 

 

 

 

 

 

Hovedtema

Brystkreft i et livsløpsperspektiv

Foredragsholder

Professor dr. med Lars Vatten

Kort om foredraget

Vatten ble professor ved NTNU i Trondheim allerede i 1996, og av alle temaer han vet mye om er brystkreft det temaet han vet mest om. Han har nå flyttet til Lillehammer og forbereder en pensjonisttilværelse der, men har fortsatt tilknytning til NTNU Gjøvik.

 

Vatten viste til flere grafer om utviklingen av brystkreft over tid, der det skjedde en markant endring i 1995, da antall påviste brystkrefttilfeller har økt hvert år, men dødelighetsraten har gått ned.

 

Det er flere forhold som påvirker sannsynligheten til å få brystkreft. Noe er knyttet til genetiske faktorer, mens andre påviste faktor er bl.a alder ved første menstruasjon, alder ved første barn, antall fødte barn, alder når overgangsalder inntreffer, hormonbehandling ved overgangsalderen og inntak av større mengder alkohol.

 

Et hovedfunn i forskningen viser at kvinner som har høy alder ved første fødsel, får få barn, har overvekt etter overgangsalderen og drikker mye alkohol, har større muligheten til å få utviklet brystkreft enn andre.

Referent

Jørgen Skaug

Neste møte

14. januar 2020 - Yrkes- og EGO-foredrag med Finn Olsen

Neste referent

Anne Henriksen


Møtetidspunkt

Mandag 16.desember 2019

Møtested

Nordre Ål kyrkje

Møteleder

President i Mesna Rotary Alf Martin Johnsen

Antall m gjester og observatører

Et sekstitalls rotaryanere med følge fra Lillehammer og Mesna rotaryklubber samt Mannskoret Klang med et 30 talls sangere og dirigent

 

Mesna Rotary stilte tradisjonen tro opp med varm gløgg og pepperkaker ved ankomsten slik at vi kom i god julestemning før vår inntreden i det særegne kirkerommet i Nordre Ål kirke.

 

 

 

 

Hovedtema

Tradisjonsrikt fellesmøte med Mesna Rotary som arrangør av juleavslutningen for våre to klubber.

Foredragsholder

Mannskoret Klang ved dirigent Dag Leonardsen sa at siden deres opptreden nå var 2. gang, så regnet han med at dette var en tradisjon. President Alf Martin Johnsen i Mesna ønsket velkommen og snakket varmt om Kirkens SOS og det viktige arbeid de gjør som samtalepartner for folk som er i ytterste nød og trenger råd, veiledning og støtte. Ved utgangen kan vi gi en skjerv til deres viktige arbeid.

Kort om foredraget

Mannskoret Klang fylte kirkerommet med vakker julemusikk, både acapella (uten tonefylgje) og akkompagnert av dirigent Dag sitt trombonespill og organist Hans Hjelmstad fra Gausdal på kirkens orgel. Kirsti Maanum Hansen framført H.C. Andersens «Piken med svovelstikkerne», en vakker og mollstemt fortelling som ble ledsaget av Tore Jørgen Rødølen på fiolin. Alt bidro til ettertankens følelser, og ga oss alle et glimt inn i den verden som Kirkens SOS med sitt nærvær står midt oppe i. Vår egen Arne Svilosen holdt en tankevekkende preken om endringene i dagens Bethlehem som ligger i palestinsk område. Besøket i Fødselskirken i 2019 ga all mulig grunn til ettertanke om vår verden og de endringer som de to tusen år har skapt siden barnet i krybben ble til Lyset i verden. Vi avsluttet stunden med Deilig er jorden stående, før vi ønsket hverandre en god og gledelig jul!

Deilig er jorden er vårt håp og bønn i en verden full av trengselstider

Referent

Anders Ole Hauglid

Neste møte

Tirsdag 7. januar 2020. Dr. med Lars Johan Vatten vil snakke om «Brystkreft i et livsløpsperspektiv».

Det kommer mail om dette i januar

Neste referent

 


Møtetidspunkt

26.11.19

Møtested

First Hotel Breiseth

Møteleder

Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

27medlemmer + 1 observatør

Info:

-Kristin H.Valla informerte om Statsbudsjettet, det er 1,3 milliarder mere til kommuneøkonomien i 2020 enn i 2019. Tak på eiendomsskatten får imidlerid store konsekvenser for flere kommuner.

- Einar Moe oppfordret til frivillig innsats under Para World Cup Lillehammer 2019, lite eller mye, alt velkomment, på følgende dato 12/13/15/16/18/19 desember2019.

 

 

 

 

Hovedtema

Hunderørreten

Foredragsholder

Morten Kråbøl, faglig leder av aquatisk økologi, Multiconsult

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunderørreten er egentlig «landlocked»(innesperret) sjøørret. Det starter med en klargjøring av smolt. Etter 4 år og med en størrelse på ca 25 cm og unnsluppet gjedda er den klar som ørret. Smolten er hurtigvoksende og spiser fisk (fetter til lodde). Ørreten gyter flere ganger i sin levetid og kan bli opptil 12 kg og er da gjerne 12 år. Vekten på ørreten er ca. tilsvarende antall år gammel. Den største som er tatt var på 23 kg, Gjennomsnittsvekten er på 3-4 kg. 

Kraftverket ble satt i drift i 1964. Det året var det stor katastrofe v/mengder av død fisk under isen. Ørreten ble da reddet  ved rask inngripen. Norges første miljøsatsing i vassdrag var etablert. Ørreten følger trappen opp og kan vandre nesten 8 mil, helt opp til Harpefoss. Gyteområder oppover. Ørreten rydder seg gytegroper. Det diskuteres kultivering, men det ønskes mest mulig naturlig foryngelse.

Hunderørreten skal bevares. Settefisk merkes v/avklipping av en mindre finne. Hunderørreten og smolten radiosendermerkes for å kunne bevare Hunderstanden. Juni/juli/ august aktuell tid for fiske. 10-20 oktober er det høysesong for gyting.  

Fisketrapper har eksistert siden 1800-tallet, men verre å komme nedover fossen. Flomluker og turbiner, gitter m/liten lysåpning vanskeliggjør. Mange blir gående ovenfor og skades i forsøk. Disse kan utvikle sykdom. Fisken vegret seg for å slippe seg ned, men tilpassinger hvorved fisken kunne slippe seg baklengs ned viste seg å fungere.

Eidsiva kraft taper mye på dette, men de har godtatt forskerresultat og akseptert sin tilpassing. Det lages lokkeflommer med tap for Eidsiva og til gode for Hunderørreten.

Hunderørreten er en av 50 slags fisk i Mjøsa og utgjør ca 30 %. Klimaendringer påvirker og det følges godt med i utviklingen

Referent

Anne W. Henriksen

Neste møte

3.12.19. Bedriftsbesøk på Bright (S ÅL) Hagev 11

Neste referent

Stein Ivar Lien


Møtetidspunkt

Tirsdag 19. november 2019

Møtested

First Hotel Breiseth

Møteleder

President Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

24 medlemmer samt en gjest

5. min

Halvor Møllerløkken hadde mottatt positiv tilbakemelding fra guvernør og ass.guvernør etter guvernørbesøket i forrige uke.

Møllerløkken minner om PETS 14-15. mars 2020 og styreseminar 18. april 2020 på Gjøvik.

Møllerløkken orienterte om at prosjektet «Møt din nye nabo» fortsetter på biblioteket fram til våren 2020.

2. min

Margit Bjugstad orienterte om at den uavhengige instansen Charity Navigator, hadde gitt Rotary Foundation høyeste score i vurdering av veldedige organisasjoner.

2. min

Gyda Austin minnet om bruk av reflex, og utdelte en Rotary-reflex til alle tilstede.

Hovedtema

Studentsamskipnaden Innlandet - SINN

Foredragsholder

Adm.direktør Erik Ulateig i SINN

Kort om foredraget

Studentsamskipnaden SINN gir velferd til ca. 14000 studenter på 6 studiesteder i Innlandet;

·         Hamar med ca. 3000 studenter

·         Lillehammer med ca. 5000 studenter

·         Evenstad med ca. 250 studenter

·         Rena med ca. 3000 studenter

·         Elverum med ca. 2500 studenter

·         Blæstad med ca. 250 studenter

Skal primært jobbe med studentvelferd. Hadde 175 mill i inntekter i 2018, og et resultat på ca. 20 mill. kr. Studentene betaler en semesteravgift til SINN på kr. 495 pr. semester.

SINN har ca. 90 ansatte, og jobber innen følgende fagområder på studiestedene; Studentbarnehager, helsetjenester, bolig, bokhandel og kantine/kaffe.

SINN arbeider nå med en strategisk plan for periodene 2020 – 2024, som er gruppert i følgende fokusområder; Utvikling/lønnsomhet, Merkevare, konkurransekraft, rammebetingelser og kultur/medarbeidere.

Referent

Jørgen Skaug

Neste møte

Tirsdag 26. november, tema Hunderørreten med Morten Kraabøl

Neste referent

Anne Henriksen

 

Møtetidspunkt

12.11.2019

Møtested

First Breiseth Hotel

Møteleder

President Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

26 egne medlemmer, gjest Einar Henriksen, Mesna Rotary, og guvernør Vigdis Osbaks ektemann, Hans Olav Osbak, Elverum Rotary og AG (assisterende guvernør), Gunhild Aalstad, Hunn/Gjøvik

 

Orientering om julemøtet ved Ragnhild Falkenberg. Det blir onsdag 11.12.2019, klokka 1800 på FABRIKKEN. Påmeldingsliste ble sendt rundt. NB! Onsdag!!

 

Dugnadsgeneral Einar Moe trenger flere frivillige til World Cup, spesielt til Para World Cup som finner sted over seks dager i desember; 12., 13., 15., 16., 17. og 18. ? Einar Moes innsats sammen med de frivillige i dugnadsgjengen gir oss klingende mynt i kassa!

 

 

Hovedtema

Distriktsguvernørens møte og presentasjon av Rotary, oppgaver og mål

Foredragsholder

Distriktsguvernørens Vigdis Osbak, Alvarheim Rotary, Elverum.

Kort om foredraget

Distriktsguvernørens månedsbrev for november ligger nå ute på hjemmesidene våre. Her finner man også alle detaljer, søknadsfrister og de oppgaver som Vigdis på en utmerket måte redegjorde for i sitt foredrag.

Det er viktig å gå sakte og holde hverandre i hånda!

 Guvernøren var godt fornøyd med det arbeid som gjøres i vår klubb!

Hun redegjorde for Rotary Internationals program som for dette året har motto: «Rotary Connects the World».

RI president Mark Malony er opptatt av at familien skal være synlig i sammenheng med Rotary.

Rotary vil søke om TV Aksjonen for 2021. Polio Plus er fremdeles viktig i bekjempelsen av sykdommen. Poliovaksinen varer bare i ti år. Viktig med revaksinering!

AG Gunhild Aalstad oppfatter sin rolle som en nettverksbygger – en ambassadør for samarbeid mellom klubbene. Vi er sammen om våre felles mål!

Etter foredrag og møtet på vårt nye faste møtested på First Breiseth Hotel, gikk deltakerne over til Egon for å avslutte et vellykket møte med et måltid i fellesskap!

Referent

Anders Ole Hauglid

Neste møte

19. november

Neste referent

Arne Svilosen


Møtetidspunkt

Tirsdag 5.november kl. 1800 - 1930

Møtested

Litteraturhus Lillehammer

Møteleder

Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

Ca. 110


Åpent møte arrangert av Lillehammer og Mesna Rotaryklubber, i samarbeid med Litteraturhus LIllehammer

Foredragsholder

Knut Vollebæk

Hovedtema.

Fra Randsfjorden til Usbekistan – en livsreise

 

Innledning:

Før han begynte selve foredraget kunne han fortelle at han også nå hadde blitt rotarianer som medlem i Gimle Rotary i Oslo.

Når det gjaldt tittelen på foredraget kunne han fortelle at han hadde vært på et besøk i Usbekistan for 2 måneder siden – som privatperson. I mer offisiell sammenheng hadde han vært der for 20 år siden som utenriksminister.

Med sine rundt 30 millioner innbyggere, er Usbekistan den tredje mest folkerike av de 15 tidligere republikkene som utgjorde Sovjetunionen. Landet er svært lukket, og har i hele perioden siden det ble selvstendig blitt ledet av en diktator. Da Vollebæk var der som utenriksminister hette presidenten Islam Karimov mens den nåværende heter Sjavkat Mirzijojev. Selv med et autorativt styresett, mener Vollebæk det er viktig å opparbeide gode relasjoner; «Vi må kunne snakke sammen.»

Karriere:

·        Knut Vollebæk vokste opp i Søndre Land hvor faren var prest.

·        Etter eksamen artium i 1964 ble han utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole fr. (Referenten som også er utdannet ved NHH, merket seg at dette studiet ikke betydde noe for hans videre karriere.)

·        Frå 1972 studerte han fransk språk og litteratur i Paris 1965–1966 og

·        statsvitenskap ved University of California, Santa Barbara 1972–1973.

·        Deretter ble han aspirant i Utenriksdepartementet i 1973, og

·        var ambassadesekretær ved ambassadene i New Delhi 1975–1978 og

·        Madrid 1978–1981,

·        ambassaderåd i Harare 1984–1986 og

·        ambassadør i San José de Costa Rica 1991–1993.

·        I Utenriksdepartementet var han byråsjef 1986–1989 for utenriksminister Kjell Magne Bondevik i Jan P. Syses regjering,

·        ekspedisjonssjef i 1993 og spesialråd for bistandssaker 1994–1997.

·        Han ble utnevnt til ambassadør i Paris sommeren 1997, men rakk knapt å tiltre før han ble utenriksminister fra oktober samme år. I sin tid som utenriksminister var han også formann i OSSE.

·        Etter tiden som utenriksminister var Vollebæk ambassadør til USA 2001–2007.

·        Fra 2007 til 2013 var han høykommissær for nasjonale minoriteter i OSSE.

·        Fra 2013 har han vært kommissær i Den internasjonale kommisjon for savnede personer (ICMP).

Ambisjoner - veivalg

Han debuterte tidlig som brevskriver

Han er den første utenriksminister som er vokst opp i Søndre Land, men som allerede fra barnsben av tok sikte på en karriere i utenrikstjenesten. Som 10-åring skrev han brev til allviteren Peter Penn i ukebladet Hjemmet, med spørsmål om hva man skulle gjøre for å bli ambassadør.

Særområder

Fire områder omtalte Vollebæk spesielt:

1.      Berlinmurens fall - 1989

30 års tilbakeblikk:

·        Kloke ledere => stabiliserende virkning

·        Fortsatt skille mellom Vest og Øst

·        Mer usikker på fremtiden

2.      Sør-Afrika – Nelson Mandela

Rasesystemet i Sør-Afrika er «ikke noe kjære mor», og virker bestemmende for de fleste innbyggerne gjennom hele livet. Wollebæk møtte Nelson Mandela første gang 11. februar 1990, og det gav et uutslettelig inntrykk fra første øyeblikk. Unik utstråling. Mandela var 100% fokusert på fremtiden. Ikke interessert i historiske tilbakeblikk. Han var også villig til forsoning – noe også Wollebæk opplevde i folkemøter hvor også tidligere fengselsvoktere var invitert.

Omtalte også utviklingen i Sør-Afrika etter Nelson sin bortgang med spesiell vekt på:

·        Norges innsats

·        Vanskelig å gjenskap Nelson sine kvaliteter

·        Korrupsjon

3.      Mellom Amerika

Han var ambassadør i San José, Costa Rica 1991–93

Jobbet også med fredsprosessene i Guatemala og Ecuador. Korrupsjon er en betydelig utfordring i mange av disse landene. 

4.      Tidligere Jugoslavia

Vollebæk tjenestegjorde som fredsmekler i det tidligere Jugoslavia etter at han ble oppringt av Thorvald Stoltenberg.

Beskrev de «hemmelige fredsforhandlingene» mellom Serbere og Kroatere på Beitostølen.

Spesielt omtalte Wollebæk forholdet de hadde overfor Slobodan Milošević som var partisjef for det serbiske kommunistpartiet fra 1986, Serbias president i perioden 1989–1997 (direkte valgt i 1990) og føderasjonen Serbia og Montenegros president fra 1997 til 2000.

Milošević førte en sterkt nasjonalistisk politikk samtidig som mange av de trekkene han foretok var preget av at han var opptatt av seg selv og ønske om privat vinning.

 

Under Miloševićs ledelse gikk serbiske styrker i 1998 til angrep mot befolkningen i den serbiske provinsen Kosovo, og Milošević har blitt anklaget for å stå bak etnisk rensing i denne provinsen. Wollebæk mente det skyldte hans hat overfor muslimer generelt og bosniske muslimer spesielt..

Andre refleksjoner fr Wollebæk:

·        Galt at Kosovo ble en egen stat.

·        Kan ikke tegne et nytt kart ut fra etniske grenser.

·        Minoriteter må integreres dersom det skal bli fred og demokrati.

·        Norge må jobbe for stabilitet.

 

Oppsummering etter spørsmål fra salen:

·        6,5 år med Trump krevende. Risiko fro 4 nye år.

·        USA har meldt seg ut, og Trump står for isolasjon.

·        Bekymret for dagens verdensbilde. Makten kan forskyves østover.

·        Må bruke de institusjonene/mekanismene som bygd opp i verden som en motvekt til Kina og Russland.

 

 

Referent

Stein Ivar Lien

Neste møte

12.10.19 på Breiseth Hotel,

Neste referent


 

 

 


Protokoll fra årsmøte i Lillehammer rotaryklubb 2018-19

Dato: 29. oktober 2019

Sted: First Hotel Breiseth, Lillehammer

Til stede: 24 medlemmer

Før selve årsmøtet;

Hanna Stenberg, direktøren på Breiseth, orienterte om hotellets lange og spennende historie, der svært mange kjente malere har bodd gjennom tidene – også kjent som Lillehammermalerne. Det var her på Breiseth Lillehammer Rotaryklubb ble startet i 1951. Ringen er nå sluttet, ved at Breiseth blir vårt nye faste møtested.

President Halvor Møllerløkken orienterte om behovet for bemanning til Frelsesarmeens julegryter, og oppfordret klubbens medlemmer til å ta en eller flere vakter. Møllerløkken distribuerer mailen fra Frelsesarmeen vedrørende registrering av vakter ut til klubbens medlemmer.

Årsmøtet;

SAKSNR.

 

1.

Godkjenning av innkalling til dagsorden

Dagsorden godkjennes uten/med bemerkninger

2.

Valg av møteleder, referent og 2 personer til å undertegne protokollen

Møteleder: Halvor Møllerløkken

Referent: Jørgen Skaug

Undertegning av protokoll: Janneke Kersaan og Terje Onshus

3.

Årsmelding rotaryåret 2018-2019 v/tidligere president Elin Lyftingsmo

Årsmelding godkjennes med følgende bemerkninger:

Et lite avsnitt tas inn i årsmeldingen om aktiviteten knytt til «Møt din nye nabo/hverdagsintegrering».

 

4.

Regnskap for rotaryåret 2018-2019 v/kasserer Steinar Fossbråthen.

Regnskap for 2018-19 godkjennes uten bemerkninger.

 

5.

Revisjonsrapport for rotaryåret 2018-2019 v/kasserer Steinar Fossbråthen.

Revisjonsrapport for 2018-19 godkjennes uten bemerkninger.

 

6.

Valg i samsvar med vedtektenes § 6

 

President for rotaryåret 2021-2022: Forslag Gyda Austin. Valgt uten benkeforslag

Sekretær for 2020-21 og 2021/22: Forslag Tone Løvik. Valgt uten benkeforslag

Kasserer for 2020/21 og 2021/22: Forslag Steinar Fossbråthen. Valgt uten benkeforslag

Revisor 2020-21og 2021/22: Forslag Stein Ivar Lien. Valgt uten benkeforslag

 

 

Møtetidspunkt

22.10.19

Møtested

Breiseth Hotel

Møteleder

Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

32 medlemmer

3 min.

-Kristin Hille Valla informerte om frivillig deltakelse på Litteraturfestivalen 2020. Hun og Aud Hulberg tar imot påmelding av de som ønsker å delta og melder Lillehammer rotary senere på, samlet.

-Årsmøte 29.10.19: forslag til styre 2020/21: Gyda Austin, pres., Tone Løvik, sekr., Steinar Fossbråten. kass., og Stein Ivar Lien, revisor.

- Ny vimpel, 19/20, m/motto: Rotary Connect

- Fabrikken trenger flere mentorer, bare meld dere!! Ruth Mjøen. Bjørgulv Noraberg og Per Rasmussen vil lese gjennom prospektet.

- «Møt den nye naboen», det foreslås film m/påfølgende samtale. Meld fra til Ruth Mjøen.

- Guvernørbesøk 12.11.19. Måltid på Egon etterpå. Alle oppfordres til å delta.

-Julemøte vil foregå på Fabrikken.

Foredragsholder

Håvard Selbekk

Kort  om foredraget

S Ål IL – 75 år

Hovedtema.

S Ål IL v/leder Håvard Selbekk. Idrettslaget er etabl. I 1944, er vital og i utvikling, feiret stort 75 år i sept.

680 medlemmer hvorav 300 aktive. Hopp, kombinert, langrenn og fotball hovedaktiviteter.

-Tilbud til barn fra førskolealder til 3 kl. m/60 unger i år. Vektlegger allsidighet.

-Langrenn: 110 aktive fra 6 år til senior! 6-12 år, og 13- 16 år i treningssammenheng + egen juniorsatsing i tillegg til 2 løpere på Team Veidekke.

-Kveldsmatprosjekt: Hver 14 dag gjennom hele sesongen servering av sunn kveldsmat til 60-80 unger. Støttet av Sparebankstiftelsen DNB, + Bama m/frukt. Barn og foreldre deltar på kokkekurs.

-Hopp og kombinert: 5 moderne bakker i Engesvea, forskjellige str. 50 aktive unge. inspireres av bl a S. Å. IL  medl. Robert Johansen. Noen juniorer på vei opp.  

-Fotball: Nyetabl. i 2019. Kull fra 2012/13, 101 registrerte spillere i år. Bruker Skogenbanen.

- S. Ål marka: 40 km oppkjørte løyper, i samarbeid m /Brøttum, også løyper på Røyslimoen.  

- Arr. Natrudstilrennet m.600/700 delt.

          S Ål-lekene (kombinert og ½ maraton)

          Sjusjøen Skimaraton 42 km og 21 km + fam. løype.

          S. ål-runden gjenoppstår i ny løype.

          Trollski    

Organisasjon:100% dugnadsdrevet. Breddeidrettslag m/sosial profil. Lav kontingent: dvs kr 1000 for familiemedlemsskap. Akt, medl. kr. 650 og støttemedl. kr. 200. Det finnes støtteordninger til utstyr, men terskelen for å be om det er høy.

Inntekter: Fenomenal dugnadsgjeng, sponsorer, arrangement, tilskudd fra komm og NIF+ Sparebankstiftelsen DNB

Videre prosjekter: S. Ål aktivitetshus planlagt. Møteplass på ca 260 kvm for ulike aktiviteter. Planlagt over lang tid. Skal romme

storkjøkken, være et grendehus  og et godt sted å være. Bygges i samarbeid m/ Lilleh.vdg. Nord. Finansieres m /tippemidler, egenkapital, lån og donasjoner. Ute rundt huset legges det opp til et utvalg av aktivitetmuligheter som sykkelløyper, skateboard, lekeanlegg etc, alle basert på egenaktivitet.

Dette er bynære aktivitetsmuligheter som satser på allsidighet, styrker nærmiljøet og finansieres av nærmiljømidler, v/dugnad ol. Det er håp om å sette spaden i jorden våren 2021.

-S. ÅL IL skal de neste 75 år: styrke sin posisjon, trygge møteplasser, gi bredt tilbud til bydelen, gjennom bredde skape enere. S ÅL IL bidrar til folkehelse og stimulerer til sunn og aktiv livsstil.

S. Ål IL berømmes for sin helhetlige innsats og samarbeid m/aktuelle instanser.

 

 

 

 

Referent

Anne E. Henriksen

Neste møte

29.10.19 på Breiseth Hotel, Kunstnerhotellet !

 

Neste referent

Stein Ivar Lien

 

Møtetidspunkt

Tirsdag 15. oktober 2019

Møtested

Gudbrandsdalens Uldvarefaprik

Møteleder

Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

25 deltakere inkl. 2 gjester

3. min

Einar Moe orienterte. Budsjettmålet for inntekter fra dugnader 2018/2019 er nådd, og vel så det. Det er behov for frivillige til World Cup på Lillehammer 7 – 9 desember, 3 menn og 4 kvinner til å bistå ved dopingkontroll.

 

 

 

 

Hovedtema

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS

Foredragsholder

Kvalitetssjef Frode Svarstad og Trine Nordheim, salgssjef innen bunad.

Kort om foredraget

Vi fikk orientering om historien til fabrikken, og utviklingen fram til i dag. Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS (GU) ble etablert i Lillehammer i 1887, da under navnet Gudbrandsdalens Uldspinderi. Den gang var det et beskjedent spinneri ved Nedre Mesnafoss. I 1912 skjedde det et eierskifte, og Andreas R. Svarstad overtok bedriften. I dag er det 4. generasjon Svarstad som er eiere i GU, der Frode og Ragnvald Svarstad eier 50% hver. I 1950-årene var produksjonen først rettet mot konfeksjonsindustrien, da spesielt damekonfeksjon. Etter hvert spesialiserte produksjonen seg mer på møbelstoffer. GU produserer hvert år 600.000 meter tekstil- og bunadstoff, har i dag en årlig omsetning på 130 mill kroner og har 85 ansatte. Ca. 30% av omsetningen kommer fra bunadstoffer. Ca. 70% av produksjonen går til eksport. Fabrikken har produksjon i 2 skift fra kl. 0600 – 2300. GU har tidligere bare benyttet ull fra New Zealand, fordi norsk ull ikke har vært kvalitetsmessig god nok. I de siste årene har Nortura iverksatt tiltak, slik at den beste norske ulla blir sortert ut, slik at halvparten av ulla som benyttes i dag er fra Norge.

I dag er Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS en av de førende tekstilfabrikker i Skandinavia. I mer enn hundre år har vi utviklet ullens mange muligheter. Solid kunnskap om ullens vandring fra natur til naturlige produkter, er grunnen til at våre møbelstoff er kjent for sin meget høye kvalitet. Etter orienteringen fikk vi en grundig orientering i fabrikklokalene fra ulla kommer inn ferdigvasket i England, til spinneriet der vi så flotte ullstoffer med de vakre mønstre ble trollet fram i et stort antall vevmaskiner.

Referent

Jørgen Skaug

Neste møte

Tirsdag 22. oktober på First Hotel Breiseth

Neste referent

Anne HenriksenMøtetidspunkt

Tirsdag 8.10.2019

Møtested

Karrieresenteret

Møteleder

Pastpresident Elin Lyftingsmo

Antall m gjester og observatører

26 medlemmer, 3 gjester og 1 observatør; Øyvind Pedersen

5 minutter

Torhild Andersen, leder av FABRIKKEN, presenterte et utviklingsprogram for kunst- og kulturrelaterte næringer, OVASJON, som er et mentorprogram. Hun ønsket kontakt med eventuelle rotaryanere som kunne være interessert i å delta i et slikt utviklingsprogram.

 

 

 

Aud Hulberg presenterte kveldens foredragsholder Svein Inge Holtemo. Han leder en av avdelingene i bedriften Aquatiq som grunder Ervin Bugge etablerte på Lillehammer i sin tid. Aquatiq-gruppen er verdensomspennende innen trygg mat for alle i hele verden.

Hovedtema

Presentasjon av Aquatiq-gruppen og deres kamp mot matbårne sykdommer gjennom et omfattende program for hygiene.

Foredragsholder

Svein Inge Holtemo

Kort om foredraget

Med en del videosnutter fikk vi en presentasjon av selskapets internasjonale profil og verdensomspennende hygienearbeid. Det omfatter oppdrett av laks, ørret, prosessering av hvit fisk, kjøttindustrien, samt badeanlegg og vaskesystem. Vi fikk et godt innblikk i det omfattende arbeid som gjøres innen renhold og hygiene innen matvare-industrien og hvor viktig et omfattende renhold er helt grunnleggende. Selskapet har sitt hovedkontor på Lillehammer, men er representert i Sverige, Danmark, Kroatia, England, Irland, Skottland, Island, Canada, USA, Chile og Australia. De har 135 ansatte og har en omsetting som kan variere mellom 400 og 900 millioner avhengig markedet. De er en ledende aktør innen næringsmiddelhygiene der bekjempelse av lakselus er en viktig del av virksomheten.

I 2015 ble de kåret til årets bedrift!

Referent

Anders Ole Hauglid

Neste møte

Besøk ved Gudbrandsdalens Uldvarefabrikk

 

Neste referent

Arne Svilosen

 


Møtetidspunkt

Torsdag 01.10.2019

Møtested

Karrieresenteret Lillehammer

Møteleder

President Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

18 medlemmer tilstede

3 min

Kristin Hille Valla;

Regjeringen med politisk ledelse har besluttet å bygge ei Mjøsbru i tre. Denne vil utvilsomt bli et nasjonalt landemerke, også fordi den vil bli verdens lengste i sitt slag, og derved bli et viktig signalbygg og driver i utviklingen av trebasert verdiskaping.

 

 

Margit Bjugstad;

President Halvor fikk overrekt en caps, merket Rotary.

Denne hadde Margit fått ved en tidligere anledning, men ville at Halvor skulle ha den so den gode laglederen han er.

 

Aril Bjørkøy;

Budskap til alle medlemmer. Velg deg ut minst en person du kan tenke kan passe som medlem i Lillehammer Rotary.  Ga også ut en «Fadderveiledning» som ligger oppdatert på hjemmesiden vår.

Hovedtema

Klubbaften ved Presidenten

 

 

Presidenten snakket om aktiviteten i september. Og er meget godt fornøyd med at vi stiller opp mannsterke både i Presidentforum og på Distriktskonferansen.

 

Roser Jørgen som ansvarlig for hjemmeside og Facebook, og takker for at han følger opp merkevarebyggingen på en utmerket måte.

 

En spesiell takk også til Einar som tok ansvar for utvekslingsungdommen under oppholdet deres i Øyer i forbindelse med Distriktskonferansen.

 

Margit sitter som vara i Lovrådet, valgt inn for 3 nye år.

 

Aril er MD Excecutive Secretary – høyt annerkjent i Rotary Norge og internasjonalt.

 

 

 

Aril, Rotary og data.

Oppfordrer alle som ikke har vært inne på «min side» om å logge seg inn. Trenger du hjelp, ta kontakt med Aril.

Aril vil også ha tilbakemeldinger og innspill til hjemmesiden.

 

Her er lenke til Powerpointpresentasjonen til Aril Bjørkøy

 

Referent

Elin Lyftingsmo

Neste møte

På Karrieresenteret; ansvar Aud Hulberg

Aquatiq® er en ledende leverandør av ekspertise, prosess utstyr og hygiene løsninger til den globale næringsmiddelindustrien. De gjør "What it Takes" for å sikre trygg produksjon og distribusjon av Trygg Mat for selskaper over hele verden.

 


Møtetidspunkt

24.09.19

Møtested

Karrieresenteret

Møteleder

Elin Lyftingsmo

Antall m gjester og observatører

26 medlemmer og 2 gjester/observatører

Info:

Møtene blir på First Breiseth Hotel fra 22.10.19

 

 

 

 

Hovedtema

Leve hytter A/S

Foredragsholder

Arve Noreng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leve hytter startet opp for alvor høsten 2012, i Øyer. Stein Plukkerud  ( snekker og bygningskyndig ) og Narve Noreng ble enig om å starte opp bygging av moderne hytter. De skulle ha markedets kulsete og mest rasjonelle hytter. De knyttet seg opp til, i første omgang, 2 lokale  medarbeidere med god kjennskap til Hafjell, Mosetertoppen etc.

I Norge er det pr dd 430 000 hytter. Markedet er økende. Prisen ligger i Hafjellområdet på ca kr.35 000 kvm.

De ville utvikle:

·         Arkitektonisk pene hytter

·         Spenstig firmaprofil m/moderne og god design

·         Rasjonelt byggesystem

·         Skalerbare

·         Konkurransedyktige priser

·         Senke terskelen for å bygge moderne hytter

Det utviklet samarbeid m/arkitekt Einar Jarmund som arbeidet m/Nirvana hytter fra bl.a. Kvitfjell. I febr. 2014 var visningshytte ferdig utviklet og fått navn for videreføring, VY. De knyttet seg opp til dyktige medarbeidere og leide disse inn, Det var snekkere, murere og andre flinke håndverkere som kunne bidra. bla fra Raufoss bilindustri. Etter kort tid ansatte de sine egne medarbeidere. VY har hatt stor suksess m/ hytter m/sokkel i tillegg til 3 andre modeller. I 2017 vant VY pris for beste hyttemodell i tillegg til at de ble årets Gaselle -bedrift. I dag har de kjøpt Hafjellrampa i Øyer hvor de har sine kontorfunksjoner.

I 2018 fikk de sette opp Vy på Maihaugen. Et flott markedsføringstiltak. Den hytta står der til evig tid. Hytta og interiøret er gave fra firmaet, og ble satt opp i samarbeid med lokale leverandører.

I 2018 gikk firmaet inn i FH gruppen (Familie Hytte) som har en omsetning på ca 1,3mrd. Samlet er de 5 hyttefirmaer.

Målet er å skape noe (ikke bare penger): 

  • ·         Trivelig arbeidsplass
  • ·         Større geografisk marked
  • ·         Merkevarebygging
  • ·         Fjell-leiligheter
  • ·         Etablering av hyttefelt
  • ·         Grønn hytte

Framtidens hyttefelt vil være tettbygget, benytte solenergi, være leiligheter og være et godt produkt. For å lykkes må en ha flaks, være på rett tid til rett sted.

Entusiasme og begeistret fremstilling av firmaets konsept virket positivt på oss tilhørere.    

Referent

Anne W. Henriksen

Neste møte

01.10.19

Neste referent

Elin Lyftingsmo

 


Møtetidspunkt

17. september 2019 kl. 1900

Møtested

Karrieresenteret

Møteleder

Halvor Møllerløkken. Svein Bergum presenterer foredragsholder

Antall m gjester og observatører

2 gjester/ektefeller og 32 medlemmer

 

 

 

 

 

 

Hovedtema

Lokalvalget 2019

Lillehammer – resultatene i perspektiv.

Foredragsholder

Professor Jon Helge Lesjø

Kort om foredraget

Gjenkjennelig – landsresultat?

·         Valgskred – landsresultat => Ikke så dramatisk.

·         To store endringer:

-          AP - tilbakegang

-          SP – fremgang

·         Interessante endringer mellom kommuner, partier, demografiske grupperinger, etc.

·         65 % valgdeltagelse – bra – beste siden 1991. Også tilsvarende bra deltakelse ved fylkestingsvalget.

·         Fugleperspektiv

-          Fase I. Etterkrigstid; AP mot de andre partiene.

-          Fase II. Etter årtusenskiftet; AP, SV og SP mot resten. AP blir avhengig av samarbeidspartier.

-          Fase III. Lokalpolitikken viser stor variasjon i oppslutning om de forskjellige partiene. Krever betydelig politisk kløkt å lede en slik koalisjon. Krevende allianser har oppstått flere plasser, blant annet i Stavanger.

Oppsummering valgresultatet:

·         Generell politisk trender; svingninger i opinionen.

·         Flere lokale saker.

·         Personvalg. F.eks. på Hamar.

Viktige saker ved tidligere kommunale valg:

·         Velferdssaker; helse og sosial

·         Økonomi

·         Region/distrikt

·         Andre saker

Trender dette valget:

·         Betydningen av lokale saker øker.

·         Regjeringspartiene i en nedadgående trend.

·         Opposisjonspartiene har styrket seg.

·         Bompenger og bypakker – nye dominerende saker i de største byene.

·         FNB ny aktør.

Hva med Lillehammer?

·         AP tidligere > 50%. – 17 % => - 10 mandater.

·         SP + 8 mandater.

·         AP må ha støtte fra flere.

·         Ikke så underlig konstellasjon i Lhmr.

·         Lhmr-valgets «største taper» blir forhandlingsvinner. Demokratisk/urettferdig.

Hvorfor skifter velgere parti i Lhmr?

·         «Vi lever ikke i et vakuum»

·         Mer bevegelig.

·         Helse og sosial mindre i fokus ved dette valget. Kommer i skyggen av nye temaer.

·         Reaksjoner på utilsiktet privatisering.

·         Dårlig økonomisk styring i kommunen.

·         Stor gjeldsgrad.

·         Idrettsbyen – slutt på etterbruksfond.

·         Samferdsel heller ikke viktig i år.

·         «Nok er nok» AP har styrt i 70 år.

Oppsummering:

                    I.            Gjenkjennelig.

                  II.            Oppstykket partilandskap også på sentrum/venstre side.

                III.            Valget preget av mobiliseringssaker.

               IV.            Mindre fokus på skole og eldreomsorg.

Mye rikspolitikk.

Referent

Stein Ivar Lien

Neste møte

24. september på Karrieresenteret

Neste referent

Ole Martin Hojem

 

Møtetidspunkt

Tirsdag 10. september kl. 1900

Møtested

VIP-rommet til Eidsiva Arena Eidsiva

Møteleder

President Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

21 deltakere

3 minutter

Halvor Møllerløkken orienterte om lokalsituasjonen for klubben, og opplyste om at det går i orden med en avtale om faste møtelokaler for klubbens møter på Breiseth Hotell fra medio oktober.

 

 

 

 

Hovedtema

Utfordringer ved å drive en eliteserieklubb i Lillehammer

Foredragsholder

Markedssjef i Lillehammer Icehockeuklubb (L.I.K.) Rune Kaadekilde Hansen

Kort om foredraget

Rune Kaadekilde Hansen er markedssjef for L.I.K. og har vært medlem i klubben siden 1969. Han holdt et meget engasjerende og opplysende foredrag om klubbens historie, utfordringer, ambisjoner og løsninger.

Klubben ble stiftet i 1957. I de første tiårene ble hockey spilt på utendørsbaner i lavere divisjoner, fram Kristins Hall kunne tas i bruk i 1988. Klubben hevdet seg da fort i Eliteserien, og er i dag en av 4 klubber som har vært i den øverste Icehockeydivisjonen sammenhengende i mere enn 25 år.

L.I.K består av to klubber, bredde og elite, og har en total omsetning på ca. 20 mill kroner pr. år. Hockey er den nest største publikumsidretten i Norge, bak fotball.

Det er 30 år siden Kristins Hall ble tatt i bruk, og i konkurranse med andre klubber og interesserte samarbeidspartnere, har det vært behov for en betydelig opprusting. Gjennom samarbeide med kommunen og mange av klubbens samarbeidspartnere er arenaen betydelig opprustet. Gjennom dialog med Lillehammer kommune fikk L.I.K anledning til å selge arenanavnet, for å finansiere en ny og moderne Medieqube, som kostet 5,7 mill kr. Eidsiva ble valgt som partner her, som betaler 1,2 mill kr. pr. år, en avtale over 5 + 3 år. Og Kristins Hall ble da omdøpt til Eidsiva Arena. I dag skiftes de gamle plaststolene ut med seter av formstøpt tre med puter i stoff.

Et nytt og opprustet VIP-rom er tatt i bruk, som benyttes av klubbens partnere og deres gjester under kampene. Da serveres det middag og der er det også skjenkebevilling. Det flotte VIP-rommet benyttes også av klubbens partnere til kurs og konferanser, det arrangeres frokostmøter og en årlig «business to business» konferanse for partnerne.

L.I.K har satset målrettet på å bygge nettverk med sine partnere. Med fasiliteter og aktiviteter må vi nå ut til flere, sa Hansen i sitt foredrag. I dag har klubben ca. 1600 tilskuere i snitt på sine kamper, og har årlig ca. 8 mill kroner årlig i sponsorinntekter. Det er nødvendig å øke disse tallene for å henge med i konkurransen med de øvrige lagene i eliteserien, sa bl.a Hansen.

Etter foredraget et det referentens syn at Rune Kaadekilde Hansen ut fra kunnskap og engasjement må være rett mann på rett plass, som markedssjef i L.I.K.

Referent

Jørgen Skaug

Neste møte

Tirsdag 17. september i Karrieresenteret

Neste referent

Stein Ivar Lien