MØTER / REFERAT     Referat fra møter i Lillehammer Rotaryklubb

Møtetidspunkt

12.11.2019

Møtested

First Breiseth Hotel

Møteleder

President Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

26 egne medlemmer, gjest Einar Henriksen, Mesna Rotary, og guvernør Vigdis Osbaks ektemann, Hans Olav Osbak, Elverum Rotary og AG (assisterende guvernør), Gunhild Aalstad, Hunn/Gjøvik

 

Orientering om julemøtet ved Ragnhild Falkenberg. Det blir onsdag 11.12.2019, klokka 1800 på FABRIKKEN. Påmeldingsliste ble sendt rundt. NB! Onsdag!!

 

Dugnadsgeneral Einar Moe trenger flere frivillige til World Cup, spesielt til Para World Cup som finner sted over seks dager i desember; 12., 13., 15., 16., 17. og 18. ? Einar Moes innsats sammen med de frivillige i dugnadsgjengen gir oss klingende mynt i kassa!

 

 

Hovedtema

Distriktsguvernørens møte og presentasjon av Rotary, oppgaver og mål

Foredragsholder

Distriktsguvernørens Vigdis Osbak, Alvarheim Rotary, Elverum.

Kort om foredraget

Distriktsguvernørens månedsbrev for november ligger nå ute på hjemmesidene våre. Her finner man også alle detaljer, søknadsfrister og de oppgaver som Vigdis på en utmerket måte redegjorde for i sitt foredrag.

Det er viktig å gå sakte og holde hverandre i hånda!

 Guvernøren var godt fornøyd med det arbeid som gjøres i vår klubb!

Hun redegjorde for Rotary Internationals program som for dette året har motto: «Rotary Connects the World».

RI president Mark Malony er opptatt av at familien skal være synlig i sammenheng med Rotary.

Rotary vil søke om TV Aksjonen for 2021. Polio Plus er fremdeles viktig i bekjempelsen av sykdommen. Poliovaksinen varer bare i ti år. Viktig med revaksinering!

AG Gunhild Aalstad oppfatter sin rolle som en nettverksbygger – en ambassadør for samarbeid mellom klubbene. Vi er sammen om våre felles mål!

Etter foredrag og møtet på vårt nye faste møtested på First Breiseth Hotel, gikk deltakerne over til Egon for å avslutte et vellykket møte med et måltid i fellesskap!

Referent

Anders Ole Hauglid

Neste møte

19. november

Neste referent

Arne Svilosen


Møtetidspunkt

Tirsdag 5.november kl. 1800 - 1930

Møtested

Litteraturhus Lillehammer

Møteleder

Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

Ca. 110


Åpent møte arrangert av Lillehammer og Mesna Rotaryklubber, i samarbeid med Litteraturhus LIllehammer

Foredragsholder

Knut Vollebæk

Hovedtema.

Fra Randsfjorden til Usbekistan – en livsreise

 

Innledning:

Før han begynte selve foredraget kunne han fortelle at han også nå hadde blitt rotarianer som medlem i Gimle Rotary i Oslo.

Når det gjaldt tittelen på foredraget kunne han fortelle at han hadde vært på et besøk i Usbekistan for 2 måneder siden – som privatperson. I mer offisiell sammenheng hadde han vært der for 20 år siden som utenriksminister.

Med sine rundt 30 millioner innbyggere, er Usbekistan den tredje mest folkerike av de 15 tidligere republikkene som utgjorde Sovjetunionen. Landet er svært lukket, og har i hele perioden siden det ble selvstendig blitt ledet av en diktator. Da Vollebæk var der som utenriksminister hette presidenten Islam Karimov mens den nåværende heter Sjavkat Mirzijojev. Selv med et autorativt styresett, mener Vollebæk det er viktig å opparbeide gode relasjoner; «Vi må kunne snakke sammen.»

Karriere:

·        Knut Vollebæk vokste opp i Søndre Land hvor faren var prest.

·        Etter eksamen artium i 1964 ble han utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole fr. (Referenten som også er utdannet ved NHH, merket seg at dette studiet ikke betydde noe for hans videre karriere.)

·        Frå 1972 studerte han fransk språk og litteratur i Paris 1965–1966 og

·        statsvitenskap ved University of California, Santa Barbara 1972–1973.

·        Deretter ble han aspirant i Utenriksdepartementet i 1973, og

·        var ambassadesekretær ved ambassadene i New Delhi 1975–1978 og

·        Madrid 1978–1981,

·        ambassaderåd i Harare 1984–1986 og

·        ambassadør i San José de Costa Rica 1991–1993.

·        I Utenriksdepartementet var han byråsjef 1986–1989 for utenriksminister Kjell Magne Bondevik i Jan P. Syses regjering,

·        ekspedisjonssjef i 1993 og spesialråd for bistandssaker 1994–1997.

·        Han ble utnevnt til ambassadør i Paris sommeren 1997, men rakk knapt å tiltre før han ble utenriksminister fra oktober samme år. I sin tid som utenriksminister var han også formann i OSSE.

·        Etter tiden som utenriksminister var Vollebæk ambassadør til USA 2001–2007.

·        Fra 2007 til 2013 var han høykommissær for nasjonale minoriteter i OSSE.

·        Fra 2013 har han vært kommissær i Den internasjonale kommisjon for savnede personer (ICMP).

Ambisjoner - veivalg

Han debuterte tidlig som brevskriver

Han er den første utenriksminister som er vokst opp i Søndre Land, men som allerede fra barnsben av tok sikte på en karriere i utenrikstjenesten. Som 10-åring skrev han brev til allviteren Peter Penn i ukebladet Hjemmet, med spørsmål om hva man skulle gjøre for å bli ambassadør.

Særområder

Fire områder omtalte Vollebæk spesielt:

1.      Berlinmurens fall - 1989

30 års tilbakeblikk:

·        Kloke ledere => stabiliserende virkning

·        Fortsatt skille mellom Vest og Øst

·        Mer usikker på fremtiden

2.      Sør-Afrika – Nelson Mandela

Rasesystemet i Sør-Afrika er «ikke noe kjære mor», og virker bestemmende for de fleste innbyggerne gjennom hele livet. Wollebæk møtte Nelson Mandela første gang 11. februar 1990, og det gav et uutslettelig inntrykk fra første øyeblikk. Unik utstråling. Mandela var 100% fokusert på fremtiden. Ikke interessert i historiske tilbakeblikk. Han var også villig til forsoning – noe også Wollebæk opplevde i folkemøter hvor også tidligere fengselsvoktere var invitert.

Omtalte også utviklingen i Sør-Afrika etter Nelson sin bortgang med spesiell vekt på:

·        Norges innsats

·        Vanskelig å gjenskap Nelson sine kvaliteter

·        Korrupsjon

3.      Mellom Amerika

Han var ambassadør i San José, Costa Rica 1991–93

Jobbet også med fredsprosessene i Guatemala og Ecuador. Korrupsjon er en betydelig utfordring i mange av disse landene. 

4.      Tidligere Jugoslavia

Vollebæk tjenestegjorde som fredsmekler i det tidligere Jugoslavia etter at han ble oppringt av Thorvald Stoltenberg.

Beskrev de «hemmelige fredsforhandlingene» mellom Serbere og Kroatere på Beitostølen.

Spesielt omtalte Wollebæk forholdet de hadde overfor Slobodan Milošević som var partisjef for det serbiske kommunistpartiet fra 1986, Serbias president i perioden 1989–1997 (direkte valgt i 1990) og føderasjonen Serbia og Montenegros president fra 1997 til 2000.

Milošević førte en sterkt nasjonalistisk politikk samtidig som mange av de trekkene han foretok var preget av at han var opptatt av seg selv og ønske om privat vinning.

 

Under Miloševićs ledelse gikk serbiske styrker i 1998 til angrep mot befolkningen i den serbiske provinsen Kosovo, og Milošević har blitt anklaget for å stå bak etnisk rensing i denne provinsen. Wollebæk mente det skyldte hans hat overfor muslimer generelt og bosniske muslimer spesielt..

Andre refleksjoner fr Wollebæk:

·        Galt at Kosovo ble en egen stat.

·        Kan ikke tegne et nytt kart ut fra etniske grenser.

·        Minoriteter må integreres dersom det skal bli fred og demokrati.

·        Norge må jobbe for stabilitet.

 

Oppsummering etter spørsmål fra salen:

·        6,5 år med Trump krevende. Risiko fro 4 nye år.

·        USA har meldt seg ut, og Trump står for isolasjon.

·        Bekymret for dagens verdensbilde. Makten kan forskyves østover.

·        Må bruke de institusjonene/mekanismene som bygd opp i verden som en motvekt til Kina og Russland.

 

 

Referent

Stein Ivar Lien

Neste møte

12.10.19 på Breiseth Hotel,

Neste referent


 

 

 


Protokoll fra årsmøte i Lillehammer rotaryklubb 2018-19

Dato: 29. oktober 2019

Sted: First Hotel Breiseth, Lillehammer

Til stede: 24 medlemmer

Før selve årsmøtet;

Hanna Stenberg, direktøren på Breiseth, orienterte om hotellets lange og spennende historie, der svært mange kjente malere har bodd gjennom tidene – også kjent som Lillehammermalerne. Det var her på Breiseth Lillehammer Rotaryklubb ble startet i 1951. Ringen er nå sluttet, ved at Breiseth blir vårt nye faste møtested.

President Halvor Møllerløkken orienterte om behovet for bemanning til Frelsesarmeens julegryter, og oppfordret klubbens medlemmer til å ta en eller flere vakter. Møllerløkken distribuerer mailen fra Frelsesarmeen vedrørende registrering av vakter ut til klubbens medlemmer.

Årsmøtet;

SAKSNR.

 

1.

Godkjenning av innkalling til dagsorden

Dagsorden godkjennes uten/med bemerkninger

2.

Valg av møteleder, referent og 2 personer til å undertegne protokollen

Møteleder: Halvor Møllerløkken

Referent: Jørgen Skaug

Undertegning av protokoll: Janneke Kersaan og Terje Onshus

3.

Årsmelding rotaryåret 2018-2019 v/tidligere president Elin Lyftingsmo

Årsmelding godkjennes med følgende bemerkninger:

Et lite avsnitt tas inn i årsmeldingen om aktiviteten knytt til «Møt din nye nabo/hverdagsintegrering».

 

4.

Regnskap for rotaryåret 2018-2019 v/kasserer Steinar Fossbråthen.

Regnskap for 2018-19 godkjennes uten bemerkninger.

 

5.

Revisjonsrapport for rotaryåret 2018-2019 v/kasserer Steinar Fossbråthen.

Revisjonsrapport for 2018-19 godkjennes uten bemerkninger.

 

6.

Valg i samsvar med vedtektenes § 6

 

President for rotaryåret 2021-2022: Forslag Gyda Austin. Valgt uten benkeforslag

Sekretær for 2020-21 og 2021/22: Forslag Tone Løvik. Valgt uten benkeforslag

Kasserer for 2020/21 og 2021/22: Forslag Steinar Fossbråthen. Valgt uten benkeforslag

Revisor 2020-21og 2021/22: Forslag Stein Ivar Lien. Valgt uten benkeforslag

 

 

Møtetidspunkt

22.10.19

Møtested

Breiseth Hotel

Møteleder

Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

32 medlemmer

3 min.

-Kristin Hille Valla informerte om frivillig deltakelse på Litteraturfestivalen 2020. Hun og Aud Hulberg tar imot påmelding av de som ønsker å delta og melder Lillehammer rotary senere på, samlet.

-Årsmøte 29.10.19: forslag til styre 2020/21: Gyda Austin, pres., Tone Løvik, sekr., Steinar Fossbråten. kass., og Stein Ivar Lien, revisor.

- Ny vimpel, 19/20, m/motto: Rotary Connect

- Fabrikken trenger flere mentorer, bare meld dere!! Ruth Mjøen. Bjørgulv Noraberg og Per Rasmussen vil lese gjennom prospektet.

- «Møt den nye naboen», det foreslås film m/påfølgende samtale. Meld fra til Ruth Mjøen.

- Guvernørbesøk 12.11.19. Måltid på Egon etterpå. Alle oppfordres til å delta.

-Julemøte vil foregå på Fabrikken.

Foredragsholder

Håvard Selbekk

Kort  om foredraget

S Ål IL – 75 år

Hovedtema.

S Ål IL v/leder Håvard Selbekk. Idrettslaget er etabl. I 1944, er vital og i utvikling, feiret stort 75 år i sept.

680 medlemmer hvorav 300 aktive. Hopp, kombinert, langrenn og fotball hovedaktiviteter.

-Tilbud til barn fra førskolealder til 3 kl. m/60 unger i år. Vektlegger allsidighet.

-Langrenn: 110 aktive fra 6 år til senior! 6-12 år, og 13- 16 år i treningssammenheng + egen juniorsatsing i tillegg til 2 løpere på Team Veidekke.

-Kveldsmatprosjekt: Hver 14 dag gjennom hele sesongen servering av sunn kveldsmat til 60-80 unger. Støttet av Sparebankstiftelsen DNB, + Bama m/frukt. Barn og foreldre deltar på kokkekurs.

-Hopp og kombinert: 5 moderne bakker i Engesvea, forskjellige str. 50 aktive unge. inspireres av bl a S. Å. IL  medl. Robert Johansen. Noen juniorer på vei opp.  

-Fotball: Nyetabl. i 2019. Kull fra 2012/13, 101 registrerte spillere i år. Bruker Skogenbanen.

- S. Ål marka: 40 km oppkjørte løyper, i samarbeid m /Brøttum, også løyper på Røyslimoen.  

- Arr. Natrudstilrennet m.600/700 delt.

          S Ål-lekene (kombinert og ½ maraton)

          Sjusjøen Skimaraton 42 km og 21 km + fam. løype.

          S. ål-runden gjenoppstår i ny løype.

          Trollski    

Organisasjon:100% dugnadsdrevet. Breddeidrettslag m/sosial profil. Lav kontingent: dvs kr 1000 for familiemedlemsskap. Akt, medl. kr. 650 og støttemedl. kr. 200. Det finnes støtteordninger til utstyr, men terskelen for å be om det er høy.

Inntekter: Fenomenal dugnadsgjeng, sponsorer, arrangement, tilskudd fra komm og NIF+ Sparebankstiftelsen DNB

Videre prosjekter: S. Ål aktivitetshus planlagt. Møteplass på ca 260 kvm for ulike aktiviteter. Planlagt over lang tid. Skal romme

storkjøkken, være et grendehus  og et godt sted å være. Bygges i samarbeid m/ Lilleh.vdg. Nord. Finansieres m /tippemidler, egenkapital, lån og donasjoner. Ute rundt huset legges det opp til et utvalg av aktivitetmuligheter som sykkelløyper, skateboard, lekeanlegg etc, alle basert på egenaktivitet.

Dette er bynære aktivitetsmuligheter som satser på allsidighet, styrker nærmiljøet og finansieres av nærmiljømidler, v/dugnad ol. Det er håp om å sette spaden i jorden våren 2021.

-S. ÅL IL skal de neste 75 år: styrke sin posisjon, trygge møteplasser, gi bredt tilbud til bydelen, gjennom bredde skape enere. S ÅL IL bidrar til folkehelse og stimulerer til sunn og aktiv livsstil.

S. Ål IL berømmes for sin helhetlige innsats og samarbeid m/aktuelle instanser.

 

 

 

 

Referent

Anne E. Henriksen

Neste møte

29.10.19 på Breiseth Hotel, Kunstnerhotellet !

 

Neste referent

Stein Ivar Lien

 

Møtetidspunkt

Tirsdag 15. oktober 2019

Møtested

Gudbrandsdalens Uldvarefaprik

Møteleder

Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

25 deltakere inkl. 2 gjester

3. min

Einar Moe orienterte. Budsjettmålet for inntekter fra dugnader 2018/2019 er nådd, og vel så det. Det er behov for frivillige til World Cup på Lillehammer 7 – 9 desember, 3 menn og 4 kvinner til å bistå ved dopingkontroll.

 

 

 

 

Hovedtema

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS

Foredragsholder

Kvalitetssjef Frode Svarstad og Trine Nordheim, salgssjef innen bunad.

Kort om foredraget

Vi fikk orientering om historien til fabrikken, og utviklingen fram til i dag. Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS (GU) ble etablert i Lillehammer i 1887, da under navnet Gudbrandsdalens Uldspinderi. Den gang var det et beskjedent spinneri ved Nedre Mesnafoss. I 1912 skjedde det et eierskifte, og Andreas R. Svarstad overtok bedriften. I dag er det 4. generasjon Svarstad som er eiere i GU, der Frode og Ragnvald Svarstad eier 50% hver. I 1950-årene var produksjonen først rettet mot konfeksjonsindustrien, da spesielt damekonfeksjon. Etter hvert spesialiserte produksjonen seg mer på møbelstoffer. GU produserer hvert år 600.000 meter tekstil- og bunadstoff, har i dag en årlig omsetning på 130 mill kroner og har 85 ansatte. Ca. 30% av omsetningen kommer fra bunadstoffer. Ca. 70% av produksjonen går til eksport. Fabrikken har produksjon i 2 skift fra kl. 0600 – 2300. GU har tidligere bare benyttet ull fra New Zealand, fordi norsk ull ikke har vært kvalitetsmessig god nok. I de siste årene har Nortura iverksatt tiltak, slik at den beste norske ulla blir sortert ut, slik at halvparten av ulla som benyttes i dag er fra Norge.

I dag er Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS en av de førende tekstilfabrikker i Skandinavia. I mer enn hundre år har vi utviklet ullens mange muligheter. Solid kunnskap om ullens vandring fra natur til naturlige produkter, er grunnen til at våre møbelstoff er kjent for sin meget høye kvalitet. Etter orienteringen fikk vi en grundig orientering i fabrikklokalene fra ulla kommer inn ferdigvasket i England, til spinneriet der vi så flotte ullstoffer med de vakre mønstre ble trollet fram i et stort antall vevmaskiner.

Referent

Jørgen Skaug

Neste møte

Tirsdag 22. oktober på First Hotel Breiseth

Neste referent

Anne HenriksenMøtetidspunkt

Tirsdag 8.10.2019

Møtested

Karrieresenteret

Møteleder

Pastpresident Elin Lyftingsmo

Antall m gjester og observatører

26 medlemmer, 3 gjester og 1 observatør; Øyvind Pedersen

5 minutter

Torhild Andersen, leder av FABRIKKEN, presenterte et utviklingsprogram for kunst- og kulturrelaterte næringer, OVASJON, som er et mentorprogram. Hun ønsket kontakt med eventuelle rotaryanere som kunne være interessert i å delta i et slikt utviklingsprogram.

 

 

 

Aud Hulberg presenterte kveldens foredragsholder Svein Inge Holtemo. Han leder en av avdelingene i bedriften Aquatiq som grunder Ervin Bugge etablerte på Lillehammer i sin tid. Aquatiq-gruppen er verdensomspennende innen trygg mat for alle i hele verden.

Hovedtema

Presentasjon av Aquatiq-gruppen og deres kamp mot matbårne sykdommer gjennom et omfattende program for hygiene.

Foredragsholder

Svein Inge Holtemo

Kort om foredraget

Med en del videosnutter fikk vi en presentasjon av selskapets internasjonale profil og verdensomspennende hygienearbeid. Det omfatter oppdrett av laks, ørret, prosessering av hvit fisk, kjøttindustrien, samt badeanlegg og vaskesystem. Vi fikk et godt innblikk i det omfattende arbeid som gjøres innen renhold og hygiene innen matvare-industrien og hvor viktig et omfattende renhold er helt grunnleggende. Selskapet har sitt hovedkontor på Lillehammer, men er representert i Sverige, Danmark, Kroatia, England, Irland, Skottland, Island, Canada, USA, Chile og Australia. De har 135 ansatte og har en omsetting som kan variere mellom 400 og 900 millioner avhengig markedet. De er en ledende aktør innen næringsmiddelhygiene der bekjempelse av lakselus er en viktig del av virksomheten.

I 2015 ble de kåret til årets bedrift!

Referent

Anders Ole Hauglid

Neste møte

Besøk ved Gudbrandsdalens Uldvarefabrikk

 

Neste referent

Arne Svilosen

 


Møtetidspunkt

Torsdag 01.10.2019

Møtested

Karrieresenteret Lillehammer

Møteleder

President Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

18 medlemmer tilstede

3 min

Kristin Hille Valla;

Regjeringen med politisk ledelse har besluttet å bygge ei Mjøsbru i tre. Denne vil utvilsomt bli et nasjonalt landemerke, også fordi den vil bli verdens lengste i sitt slag, og derved bli et viktig signalbygg og driver i utviklingen av trebasert verdiskaping.

 

 

Margit Bjugstad;

President Halvor fikk overrekt en caps, merket Rotary.

Denne hadde Margit fått ved en tidligere anledning, men ville at Halvor skulle ha den so den gode laglederen han er.

 

Aril Bjørkøy;

Budskap til alle medlemmer. Velg deg ut minst en person du kan tenke kan passe som medlem i Lillehammer Rotary.  Ga også ut en «Fadderveiledning» som ligger oppdatert på hjemmesiden vår.

Hovedtema

Klubbaften ved Presidenten

 

 

Presidenten snakket om aktiviteten i september. Og er meget godt fornøyd med at vi stiller opp mannsterke både i Presidentforum og på Distriktskonferansen.

 

Roser Jørgen som ansvarlig for hjemmeside og Facebook, og takker for at han følger opp merkevarebyggingen på en utmerket måte.

 

En spesiell takk også til Einar som tok ansvar for utvekslingsungdommen under oppholdet deres i Øyer i forbindelse med Distriktskonferansen.

 

Margit sitter som vara i Lovrådet, valgt inn for 3 nye år.

 

Aril er MD Excecutive Secretary – høyt annerkjent i Rotary Norge og internasjonalt.

 

 

 

Aril, Rotary og data.

Oppfordrer alle som ikke har vært inne på «min side» om å logge seg inn. Trenger du hjelp, ta kontakt med Aril.

Aril vil også ha tilbakemeldinger og innspill til hjemmesiden.

 

Her er lenke til Powerpointpresentasjonen til Aril Bjørkøy

 

Referent

Elin Lyftingsmo

Neste møte

På Karrieresenteret; ansvar Aud Hulberg

Aquatiq® er en ledende leverandør av ekspertise, prosess utstyr og hygiene løsninger til den globale næringsmiddelindustrien. De gjør "What it Takes" for å sikre trygg produksjon og distribusjon av Trygg Mat for selskaper over hele verden.

 


Møtetidspunkt

24.09.19

Møtested

Karrieresenteret

Møteleder

Elin Lyftingsmo

Antall m gjester og observatører

26 medlemmer og 2 gjester/observatører

Info:

Møtene blir på First Breiseth Hotel fra 22.10.19

 

 

 

 

Hovedtema

Leve hytter A/S

Foredragsholder

Arve Noreng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leve hytter startet opp for alvor høsten 2012, i Øyer. Stein Plukkerud  ( snekker og bygningskyndig ) og Narve Noreng ble enig om å starte opp bygging av moderne hytter. De skulle ha markedets kulsete og mest rasjonelle hytter. De knyttet seg opp til, i første omgang, 2 lokale  medarbeidere med god kjennskap til Hafjell, Mosetertoppen etc.

I Norge er det pr dd 430 000 hytter. Markedet er økende. Prisen ligger i Hafjellområdet på ca kr.35 000 kvm.

De ville utvikle:

·         Arkitektonisk pene hytter

·         Spenstig firmaprofil m/moderne og god design

·         Rasjonelt byggesystem

·         Skalerbare

·         Konkurransedyktige priser

·         Senke terskelen for å bygge moderne hytter

Det utviklet samarbeid m/arkitekt Einar Jarmund som arbeidet m/Nirvana hytter fra bl.a. Kvitfjell. I febr. 2014 var visningshytte ferdig utviklet og fått navn for videreføring, VY. De knyttet seg opp til dyktige medarbeidere og leide disse inn, Det var snekkere, murere og andre flinke håndverkere som kunne bidra. bla fra Raufoss bilindustri. Etter kort tid ansatte de sine egne medarbeidere. VY har hatt stor suksess m/ hytter m/sokkel i tillegg til 3 andre modeller. I 2017 vant VY pris for beste hyttemodell i tillegg til at de ble årets Gaselle -bedrift. I dag har de kjøpt Hafjellrampa i Øyer hvor de har sine kontorfunksjoner.

I 2018 fikk de sette opp Vy på Maihaugen. Et flott markedsføringstiltak. Den hytta står der til evig tid. Hytta og interiøret er gave fra firmaet, og ble satt opp i samarbeid med lokale leverandører.

I 2018 gikk firmaet inn i FH gruppen (Familie Hytte) som har en omsetning på ca 1,3mrd. Samlet er de 5 hyttefirmaer.

Målet er å skape noe (ikke bare penger): 

  • ·         Trivelig arbeidsplass
  • ·         Større geografisk marked
  • ·         Merkevarebygging
  • ·         Fjell-leiligheter
  • ·         Etablering av hyttefelt
  • ·         Grønn hytte

Framtidens hyttefelt vil være tettbygget, benytte solenergi, være leiligheter og være et godt produkt. For å lykkes må en ha flaks, være på rett tid til rett sted.

Entusiasme og begeistret fremstilling av firmaets konsept virket positivt på oss tilhørere.    

Referent

Anne W. Henriksen

Neste møte

01.10.19

Neste referent

Elin Lyftingsmo

 


Møtetidspunkt

17. september 2019 kl. 1900

Møtested

Karrieresenteret

Møteleder

Halvor Møllerløkken. Svein Bergum presenterer foredragsholder

Antall m gjester og observatører

2 gjester/ektefeller og 32 medlemmer

 

 

 

 

 

 

Hovedtema

Lokalvalget 2019

Lillehammer – resultatene i perspektiv.

Foredragsholder

Professor Jon Helge Lesjø

Kort om foredraget

Gjenkjennelig – landsresultat?

·         Valgskred – landsresultat => Ikke så dramatisk.

·         To store endringer:

-          AP - tilbakegang

-          SP – fremgang

·         Interessante endringer mellom kommuner, partier, demografiske grupperinger, etc.

·         65 % valgdeltagelse – bra – beste siden 1991. Også tilsvarende bra deltakelse ved fylkestingsvalget.

·         Fugleperspektiv

-          Fase I. Etterkrigstid; AP mot de andre partiene.

-          Fase II. Etter årtusenskiftet; AP, SV og SP mot resten. AP blir avhengig av samarbeidspartier.

-          Fase III. Lokalpolitikken viser stor variasjon i oppslutning om de forskjellige partiene. Krever betydelig politisk kløkt å lede en slik koalisjon. Krevende allianser har oppstått flere plasser, blant annet i Stavanger.

Oppsummering valgresultatet:

·         Generell politisk trender; svingninger i opinionen.

·         Flere lokale saker.

·         Personvalg. F.eks. på Hamar.

Viktige saker ved tidligere kommunale valg:

·         Velferdssaker; helse og sosial

·         Økonomi

·         Region/distrikt

·         Andre saker

Trender dette valget:

·         Betydningen av lokale saker øker.

·         Regjeringspartiene i en nedadgående trend.

·         Opposisjonspartiene har styrket seg.

·         Bompenger og bypakker – nye dominerende saker i de største byene.

·         FNB ny aktør.

Hva med Lillehammer?

·         AP tidligere > 50%. – 17 % => - 10 mandater.

·         SP + 8 mandater.

·         AP må ha støtte fra flere.

·         Ikke så underlig konstellasjon i Lhmr.

·         Lhmr-valgets «største taper» blir forhandlingsvinner. Demokratisk/urettferdig.

Hvorfor skifter velgere parti i Lhmr?

·         «Vi lever ikke i et vakuum»

·         Mer bevegelig.

·         Helse og sosial mindre i fokus ved dette valget. Kommer i skyggen av nye temaer.

·         Reaksjoner på utilsiktet privatisering.

·         Dårlig økonomisk styring i kommunen.

·         Stor gjeldsgrad.

·         Idrettsbyen – slutt på etterbruksfond.

·         Samferdsel heller ikke viktig i år.

·         «Nok er nok» AP har styrt i 70 år.

Oppsummering:

                    I.            Gjenkjennelig.

                  II.            Oppstykket partilandskap også på sentrum/venstre side.

                III.            Valget preget av mobiliseringssaker.

               IV.            Mindre fokus på skole og eldreomsorg.

Mye rikspolitikk.

Referent

Stein Ivar Lien

Neste møte

24. september på Karrieresenteret

Neste referent

Ole Martin Hojem

 

Møtetidspunkt

Tirsdag 10. september kl. 1900

Møtested

VIP-rommet til Eidsiva Arena Eidsiva

Møteleder

President Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

21 deltakere

3 minutter

Halvor Møllerløkken orienterte om lokalsituasjonen for klubben, og opplyste om at det går i orden med en avtale om faste møtelokaler for klubbens møter på Breiseth Hotell fra medio oktober.

 

 

 

 

Hovedtema

Utfordringer ved å drive en eliteserieklubb i Lillehammer

Foredragsholder

Markedssjef i Lillehammer Icehockeuklubb (L.I.K.) Rune Kaadekilde Hansen

Kort om foredraget

Rune Kaadekilde Hansen er markedssjef for L.I.K. og har vært medlem i klubben siden 1969. Han holdt et meget engasjerende og opplysende foredrag om klubbens historie, utfordringer, ambisjoner og løsninger.

Klubben ble stiftet i 1957. I de første tiårene ble hockey spilt på utendørsbaner i lavere divisjoner, fram Kristins Hall kunne tas i bruk i 1988. Klubben hevdet seg da fort i Eliteserien, og er i dag en av 4 klubber som har vært i den øverste Icehockeydivisjonen sammenhengende i mere enn 25 år.

L.I.K består av to klubber, bredde og elite, og har en total omsetning på ca. 20 mill kroner pr. år. Hockey er den nest største publikumsidretten i Norge, bak fotball.

Det er 30 år siden Kristins Hall ble tatt i bruk, og i konkurranse med andre klubber og interesserte samarbeidspartnere, har det vært behov for en betydelig opprusting. Gjennom samarbeide med kommunen og mange av klubbens samarbeidspartnere er arenaen betydelig opprustet. Gjennom dialog med Lillehammer kommune fikk L.I.K anledning til å selge arenanavnet, for å finansiere en ny og moderne Medieqube, som kostet 5,7 mill kr. Eidsiva ble valgt som partner her, som betaler 1,2 mill kr. pr. år, en avtale over 5 + 3 år. Og Kristins Hall ble da omdøpt til Eidsiva Arena. I dag skiftes de gamle plaststolene ut med seter av formstøpt tre med puter i stoff.

Et nytt og opprustet VIP-rom er tatt i bruk, som benyttes av klubbens partnere og deres gjester under kampene. Da serveres det middag og der er det også skjenkebevilling. Det flotte VIP-rommet benyttes også av klubbens partnere til kurs og konferanser, det arrangeres frokostmøter og en årlig «business to business» konferanse for partnerne.

L.I.K har satset målrettet på å bygge nettverk med sine partnere. Med fasiliteter og aktiviteter må vi nå ut til flere, sa Hansen i sitt foredrag. I dag har klubben ca. 1600 tilskuere i snitt på sine kamper, og har årlig ca. 8 mill kroner årlig i sponsorinntekter. Det er nødvendig å øke disse tallene for å henge med i konkurransen med de øvrige lagene i eliteserien, sa bl.a Hansen.

Etter foredraget et det referentens syn at Rune Kaadekilde Hansen ut fra kunnskap og engasjement må være rett mann på rett plass, som markedssjef i L.I.K.

Referent

Jørgen Skaug

Neste møte

Tirsdag 17. september i Karrieresenteret

Neste referent

Stein Ivar Lien


Møtetidspunkt

Tirsdag 03.09. 2019

Møtested

Cafe Stasjonen

Møteleder

President Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

26 fremmøtte medlemmer i tillegg til 3 gjester.

 2 av de helt fra Sverige, Anne og Roland Sjölander, fra Örnsköldsvik Rotaryklubb

 

Presidenten ledet møtet og ønsket velkommen.

Han snakket også om lokaliteter, på First Hotel Breiseth, som kan bli permanent møteplass for oss. Presidenten vil komme tilbake til dette.

 

God stemning når Brit-Olli Nordtømme introduserte kveldens program og foredragsholdere

Hovedtema

Døla Jazz - Lillehammers eldste kulturfestival. 17 – 20 oktober 2019

Foredragsholder

Morten Knarrum , Programråd, Bedriftskonserter

Roar Holten, Styreleder

Øivind Pedersen, tidligere kultursjef i Lhmr.

Kort om foredraget

Øyvind Pedersen startet med å dra oss litt igjennom den 40 årige historien til DølaJazz og hvordan den oppsto.  I mange år var Pedersen sentral i driften av DølaJazz. Han var også en av dem som bidro mest til at festivalen gjenoppsto etter at den lå nede to-tre år i overgangen mellom 1980- og 1990-tallet.

DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival startet sitt livsløp i 1978 og har gjennom årene vokst seg til å bli en av de mest markante jazzfestivalene i Norge. Kanskje ikke på grunn av sin størrelse, men snarere på grunn av sin evne til å skape intimitet, nærhet til musikere og tiltrekke seg et bredt publikum. Festivalen var, da som nå, tuftet på et ekte og stort engasjement blant frivillige og støttespillere. DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival er ikke kun en festival med musikalske ytringer, men i stor grad et prosjekt som kobler mennesker på tvers av alder, yrkesbakgrunn og kjønn og der det sosiale og mellommenneskelige relasjoner spiller en stor rolle. Kort sagt: Dølajazz er en tilstand.

DølaJazz har i takt med samfunnsutvikling og etableringer av mange festivaler rundt om i Norge etter hvert utviklet en egenart og funnet sin plass og rolle i festivalfloraen. Festivalen har i alle år fokusert på vår hjemmelige musikerflora og i de siste 5 år med særlig fokus på talentutvikling. Både seminarene med ungdom og JazzIncubator (les mer under JazzIncubator) er viktige fundamenter i vår festival.

Morten Knarrum viste oss programmet for festivale, i bilder og toner – fantastisk. Alle må gå inn og sjekke ut gjemmesiden, www.dolajazz.no, der kan du få musikalske smakebiter og hele det enorme utvalget av konserter og opplevelser gjennom helgen.

Det vil også i år bli kirkekonsert lørdag kl 16:30 i Lhmr Kirke, med Trygve Seim og han 10 manns besetning for anledningen. Han er en norsk jazzmusiker (saksofon) og komponist, kjent for sine prisbelønte plateutgivelser på det tyske plateselskapet ECM og for sine bidrag innen moderne jazz.

Roar Holten, som har hatt verv i styre og programråd for DølaJazz i ca 10 år. Han er nå styreleder. Han roser frivilligheten og alle de som står på før, under og etter helgen.

Referent

Elin Lyftingsmo

Neste møte

Tirsdag 10.september. Eidsiva Arena. VIP-rommet

Tema; Utfordringer ved å drive en eliteserieklubb i Lillehammer.

Neste referent

Anne Henriksen


Møtetidspunkt

Tirsdag 27. august 2019

Møtested

Norsk kjøretøyhistorisk museum på NORSK VEGMUSEUM

Møteleder

President Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

30 fremmøtte inklusive 5 gjester, ifølge fungerende sekretær og past president Elin Lyftingsmo.

 

Presidenten ledet møtet og ønsket velkommen til det nyåpnede museet. KLUBBEN valgte å spandere kaffe og kake fra Lysaker Gjestgiveri.

 

Presidenten ba om bistand til å fjerne en monter som Rotaryklubben har hatt i møterommet på Rica Victoria. Den må fjernes innen fredag!

Videre ba presidenten om hjelp til å avvikle en ordning med nattevakter i forbindelse med Distriktskonferansen 17. – 21. september da utvekslings-studentene er gjester i distriktet ved konferansen.

 

Etter kaffen og den uhøytidelige samtalen, ga programkomiteens leder, Svein Melgaard, omviser ved museet, Anne Merete Dokken, ordet.

Hovedtema

Om ferden Norsk Vegmuseum har hatt fram til dagen i dag!

Foredragsholder

Omviser Anne Merete Dokken

Kort om foredraget

Først trodde alle det var en spøk, men de 700 modellbilene som sto i en stor glassmonter langs inngangen, var tidligere samferdselsminister Ketil Solvik Olsens private samling av i alt 1300 objekter! Det ble antydet at hans kone gjerne så at resten av «guttedrømmen» også havnet her!

Omviser Dokken ga oss en meget grundig innføring i hvordan museet havnet i nærheten av Hunderfossen og med Maihaugen og andre kulturinstitusjoner i nærmiljøet. Det nye Vegmuseet måtte ligge i nærheten av andre turiststeder. På grunnlag av et notat fra vegdirektør Karl Olsen i 1970 ble det konkludert i 1978 med at et eget museum ved Hunderfossen var å foretrekke framfor at Norsk Teknisk Museum skulle stå for museumsutviklingen og bevaringen av verneverdige veier, broer og samferdselshistoriske godbiter fra vår nære og fjerne fortid.

Vegdirektør Eskild Jensen løftet saken videre da 300 mål tomt ble innkjøpt i 1982, ved Hunderfossen. Lysaker skysstasjon som måtte vike for E-18 utbyggingen, havnet her som kafe og spisested, og etter hvert kom hus, veger og miljø på plass.. Resten er historie, år for år, der planer kom på plass, ikke uten motstand og skepsis til organisering. I 1992 kom ideen om et eget Fjellsprengningsmuseum opp og i 2004 ble det åpnet.

På Lillehammer samlet en del veteranvogneiere seg og fikk til et eget kjøretøyhistorisk museum. Burde ikke dette med tiden ligge sammen med Vegmuseet? Kunne Kultur- og Samferdselsdepartementet samarbeide om det? Det ble Solvik Olsen som skar gjennom og fikk museet på plass. Søndag 9. juni 2019 kunne han stolt vise fram sin egen modellsamling sammen med et utsøkt antall av historiske kjøretøy i en smakfull utstilling av biler, sykler og motorsykler i alle varianter! Herlig! For et MUSEUM!!!

Referent

Anders Ole Hauglid

Neste møte

Tirsdag 3.september. Stedet blir kunngjort seinere av sekretær.

Neste referent

Arne SvilosenMøtetidspunkt

Tirsdag 20. august 2019

Møtested

Karrieresenteret

Møteleder

Halvor Møllerløkken

Antall m gjester og observatører

33

 

 

 

 

3. minutter

Dugnader. Einar Moe orienterte om klubbens avtaler med Birkenorganisasjonen om dugnader, som gir inntekter for klubben;

31. august 2019; Sykkelbirken – de som kan/har lyst melder ifra til Einar

15. mars 2020; Ungdomsbirken

20. mars 2020; Fredagsbirken

13. juni 2020; Birkenløpet

Hovedtema

Styrets planer og forventninger til kommende Rotaryår.

Foredragsholder

Halvor Møllerløkken og øvrige styremedlemmer

Kort om foredraget

President Halvor Møllerløkken ønsket velkommen, og presenterte hovedpunktene i handlingsplanen for 2019-2020, planen ligger på hjemmesiden til lillehammer.rotary.no under menyvalget Klubben.

Tema for det internasonale Rotatyåret er; Rotary Connects the World.

Lillehammer Rotarty får besøk av distriktsguvenør Vigdis Osbak 12. november.

Kasserer Steinar Fossbråten presenterte forslag til budsjett for året 2019-2020. Det er lagt inn en post i budsjettet for å dekke en tatt kostnad til husleie, som dekkes inn med en økt kontingent på kr. 200 pr. halvår. Budsjettet er nesten i balanse med en total kostnad på ca. 193.000 kroner. Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Gyda Austin, leder Samfunnskomite og Internasjonale tjenester, orienterte om at det jobbes med at klubben skal engasjere seg med et annet internasjonalt prosjekt i tillegg til Lams. Konkret et prosjekt for barn med funkjsonshemming i Albania. Vil måtte samarbeide med andre klubber, vil ha kontakt mot Unicef.

Ragnhild Falkenberg, leder av arrangementskomiteen, orienterte om komiteens arbeide, primært legge til rette for klubbens møter og arrangement.

Jørgen Skaug, leder av kommunikasjonskomiteen, orientere særlig om klubbens aktiviteter på Facebook og hjemmesiden, som er bra oppdatert. Vil være selektiv i hvilke informasjon som ønskes sendt til GD/Byavisa, særlig knyttet til de åpne møtene og spesielle hendelser eller innen Rotary/klubben.

Erik A. Dahl, medlem i programkomiteen orienterte møtetemaene utover høsten. Spenende tema står i kø. Blir oppdatert på hjemmesiden under menyvalget møter.

Aril Bjørkøy, leder av medlemskomiteen, orienterte særlig om at alle medlemmer må gå inn på medlemsregisteret til Rotary, og sjekke/oppdatere medlemsinformasjonen sin som ligger der. De som har problemer med å få det til tar kontakt med Aril.

Referent

Jørgen Skaug

Neste møte

27. august kl. 1900. Kjøretøyhistorisk museum ved Hunderfossen, se

Neste referent

Anders Ole Hauglid


Referat fra møter høsten 2017

Referat møter våren 2019

Referat møter høsten 2018


Referat fra møte 18.10.2016 Dobbelspor til Lillehammer

Referat fra møte 13.09.2016 Mesnaelva

Referat fra møte 07.06.2016 Ny dam ved Kroken

Referat fra møte 03.05.2016 Litteraturfestivalen

Referat fra møte 04.09.2016 Organdonor

Referat fra møtet 15.03.2016 Kommunikasjonskomiteen informerer

Referat fra møte 06.02.2016 Forsvaret i pensjonisttilværelse

Referat fra møte 02.02.2016 Å være sjømannsprest i Thailand

Referat fra møte 26.01.2016 ME

Referat fra møte 01.12.2016 Regnskogen og TV-aksjonen 

Referat fra møte 08.12.2015 Alf Prøysen og Tor Jonsson

Referat fra møte 10.11.2015 Gjenreising av Finmark og Nord-Troms

Referat fra møte 03.11.2015 Sør-Afrika

Referat fra møte 13.10.2015   Sparebankstiftelsen

Referat fra møte 6.10.2015  Visit Lillehammer

Referat fra møte 25.8.15 Kommunesammenslåing

Referat fra møte 12.5.2015        LAMS ved Amar Bokhari

Referat fra møte 17.3.2015

Referat fra møte 10.3.2015

Referat fra møte 3.3.2015

Referat fra møte 17.2.2015

Referat fra møte 10.2.2015

Referat fra møte 3.2.2015

Referat fra møte 13.1.2015

Referat fra møte 6.1.2015

Referat fra møte 4.11.2014 Vedlegg  DNT nasjonalt og lokalt ved Ragnvald Jevne

Referat fra møte 7.10.2014

Referat fra møte 23.9.2014

Referat fra møte 16.9.2014      Vedlegg        Lillehammer Skifestival ved Eiliv Furuli

Referat fra møte 9.9.2014

Referat fra møte 26.8.2014

Referat fra møte 19.8.2014      Vedlegg      Lillehammer Skiklubb og Birken AS ved Bjørgulv Noraberg

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: First Hotel Breiseth
Adresse: Jernbanegata c15
Postnummer: 2602
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...