Hans Olav Bråtå; Øl er kultur – har gjennom tidene vært brukt som drikke ved de fleste anledninger

Bruken av øl i fjellbygdene har mange fellestrekk med resten av landet. Mange av de eldre drikkeskikkene holdt seg likevel lengre der enn ellers. Bygg var det viktige ølkornet, men andre kornslag er brukt i tillegg for å gi et bedre øl.


På bildet ser vi forsker Hans Olav Bråtå i samtale med Gyda Austin, som er påtroppende president i Lillehammer Rotary 2021 – 2022.

Bruken av øl i fjellbygdene har mange fellestrekk med resten av landet. Mange av de eldre drikkeskikkene holdt seg likevel lengre der enn ellers. Bygg var det viktige ølkornet, men andre kornslag er brukt i tillegg for å gi et bedre øl. Sentrale ingredienser var einer, or og humle, mens bruken av urter synes mindre.

Bråtå gikk i igjennom de ulike fasene i ølbryggingen fra malting, spiring, tørking, maling, mesking, siling (Rostkaret). Behandling av vørter, utgjæring og lagring. Gjennom tidene er øl brukt som drikke ved de fleste anledninger; Som tørstedrikke i arbeid, ved spesielle anledninger som bryllup, gravøl,

Hans Olav Bråtå var prosjektleder for Rapporten «Fjelløl» som Østlandsforskning og Nibio ga ut i 2018. Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra nettet fra  https://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2018/11/201803_Fjell%C3%B8l.pdf


President Erik A Dahl til høyre takket Hans Olav Bråtå for et informativt foredrag om ølbrygging. 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2602
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...