Hele 37 deltakere var tilstede i Lillehammer Rotary tirsdag kveld da Bent Hellum orienterte om organisasjonen Røde Kors.

Bent Hellum har arbeidet som frivillig i Røde Kors i ca. 20 år, er i dag Operativ leder i Lillehammer Røde Kors. Han arbeider i dag ved Sykehuset Innlandet på Sannerud, men har også en tilknytning til Forsvarets Sanitet. Han er gift med Cathrine Bang Hellum, som er leder i Lillehammer Røde Kors.


 

Røde Kors som organisasjon oppstod etter Napoleonskrigene, der Henry Dunant stiftet RK-organisasjonen i 1863. I RK er alle frivillige som jobber etter 7 prinsipper:

·         Upartiskhet

·         Nøytralitet

·         Uavhengighet

·         Humanitet

·         Frivillighet

·         Enhet – ett Røde Kors

·         Universalitet

 

RK finnes over hele verden, og skal være gjenkjennelighet vedrørende kjerneaktivitet og humanitet.

RK er en støtteaktør i fred og i krig for hele Norge. Er ofte en synlig aktør når det skjer ulykker, katastrofer etc. Det røde korset skal være en beskyttelse for folk i krig. Et viktig prinsipp er at de frivillige ikke skal være bevæpnet eller ha tilgang til våpen. Norges Røde Kors har hovedsete i Oslo.

Hovedaktiviteter/grupper: Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom. Røde Kors er et supplement til det offentlig. RK har selv full beslutningsmyndighet vedrørende egen aktivitet, - kan selv avgjøre om noen oppdrag kan være for farefulle å ta del i. Røde Kors og Røde Halvmåne er samme organisasjon.

 

Aktiviteten i Lillehammer Røde Kors:

Driver primært med 1) Førstehjelp og 2) Søk & Redning og 3) Omsorg.

Det største av de tre er Omsorg, - som f. eks Besøksvenn med eller uten hund, Vitnestøtte i Retten, Våketjeneste i terminalfasen, Fengselsbesøk, Flyktningeguider 1-1, Tilbud til flyktninggrupper, Norsktrening/språktrening, Digital senior, Barneaktiviteter.

Særlig de siste årene har egenberedskap vært i fokus med bl.a. arrangement av Egenberedskapsuke.

Økonomisk støtte kommer fra bl.a. fra ulike givere, Gjensidigstiftelsen. Lillehammer Røde Kors har ca 1.000 medlemmer og ca. 200 aktive frivillige. De frivillige er knyttet til en kollektiv forsikring.

Referent: Brit-Olli Nordtømme


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2612
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...