Et fullsatt Bibliotek hørte Amar Bokhari og Knut Østby om LAMS og Pakistan

Vel 100 personer var til stede på Biblioteket tirsdag kveld på det åpne møtet som Lillehammer og Mesna Rotaryklubber hadde invitert til i samarbeid med Lillehammer bibliotek og litteraturhus.

 


Knut Østby, som også er styremedlem i Stiftelsen LAMS (Laila og Amar Modell School) holdt et interessant foredrag om Pakistan. Han har 33 års fartstid i FN-systemet, blant annet som landkoordinator i FNs utviklingsprogram, UNDP. Han har bred erfaring fra ledelse av FNs operasjoner i felt med et spenn fra hurtig respons i naturkatastrofer, krise og konflikt, til langsiktig utviklingsarbeid rettet mot bekjempelse av fattigdom, styrking av menneskerettigheter og støtte til oppbygging av lokal kapasitet. Pakistan er et stort og sammensatt land. Strekker seg fra Himalaya i nord til Det Indiske hav i sør. Seks av verdens ti høyeste fjell ligger i Pakistan. Her er over 70 forskjellige språk. Han har opplevd pakistanerne som åpne og gjestfrie folk og ikke følt seg truet. Litt avhengig av hvor du oppholder dg i landet.


Amar Bokhari fortalte om prosjektet til faren Yawar Bokhari, med veveri (filleryer) og skole i Pakistan. Farens død i 2012 resulterte i stor usikkerhet når det gjaldt videreføring av denne virksomheten med 150 arbeidsplasser og 450 elever. Lokalsamfunnet var i sjokk, og det var ingen plan B for fremtiden. Det var ingen som ville ha filleryer lenger Amar skjønte at nye produkter måtte utvikles og kundekretsen, som bare hadde vært Kid Interiør, måtte utvides. Et møte med designeren Runa Klock fra Sunnmøre i 2014 la grunnlaget for videreføring av visjonen om å skape trygge arbeidsplasser til kvinner og menn og skolegang til deres barn.


 

I 2018 opprettes Bokhari AS og senere Stiftelsen LAMS, med formål å støtte drift av LAMS-skolen. Nå er det 450 arbeidsplasser og 1000 elever, hvorav de fleste er jenter som er barn av ansatte i Bokhari. Økonomien er avhengig av Bokhari-veveriet, og økonomisk støtte fra andre, bl.a. Lillehammer og Mesna Rotaryklubber.


President Thor Svegården i Lillehammer Rotary ønsket velkommen og var ordstyrer, her mellom Amar Bokhari og Knut Østby.LAMS-skolen har i dag ca. 1000 elever, de fleste er jenter.


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2612
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...