Spennende å høre Halvor Johansen om KI sett fra Cyberforsvaret i Rotarymøtet tirsdag kveld

Brigader Halvor Johansen er sjef for Cyberforsvaret på Jørstadmoen. Hva er kunstig intelligens (KI)?

 • KI er en betegnelse på teknologi som kan utføre fysiske eller digitale oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens.
 • KI baserer seg på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data for å lære, tilpasse og ta beslutninger.
 • KI kan behandle store mengder data og utføre oppgaver som for eksempel bildegjenkjenning, tolke tale og tekst, foreslå løsninger og handlemåter for å løse konkrete problemstillinger, samt styre kjøretøy, fartøy og flytende farkoster.

Hva forsvaret kan dra nytte av KI

  • Overvåkning og etterretning
  • Plan og beslutningsprosessene
  • Forsvar mot digitale trusler
  • Effektivisering av driften
  • Autonom styring av våpensystemer

Det brukes satellitt som samler inn data fra overvåkning av havområder. Den dekker enormt mye større areal enn radar fra skip eller fly.

To satellitter som sirkler rundt jorda blir sendt opp ila 2024. De gir større evne til å dekke nordområdene.

Observere-forstå-beslutte-handle. KI kan gjøre dette i for eksempel selvstyrte farkoster. KI kan gi oversikt over et komplisert verdikjedenettverk. KI kan brukes i defensive Cyberoperasjoner.

Forhold som må tenkes på ved bruk av KI: lovlighet, ansvarlig, forklarbar og sporbar, preget av forsiktighet, pålitelig og sikker, i tråd med etiske prinsipper og juridiske rammeverk.

Dette var et InterCitymøte der også Mesna Rotaryklubb var invitert. 52 deltakere var tilstede på Scandic Victoria Hotel denne kvelden.

Referent; Bjørn Graff


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2612
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...