KI (Kunstig intelligens) sett fra Cyberforsvaret i neste Rotarymøte

Tirsdag 20. februar vil brigader Halvor Johansen vil dele med oss noen av utfordringene Norge står ovenfor i forbindelse med kunstig intelligens, sett fra Cyberforsvarets side.

Halvor Johansen er en norsk hæroffiser med brigaders grad. Fra juni 2022 er Johansen sjef for Cyberforsvaret (CYFOR) på Jørstadmoen.

Han har mangeårig erfaring fra Hæren og Forsvarets spesialstyrker, med bred tjenesteerfaring fra ulike stillinger i Norge så vel som fra internasjonale operasjoner, Johansen har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i Kosovo og Afghanistan: I 1999 var han sambandsoffiser i Forsvarets spesialkommando (FSK) som deltok i Operation Joint Guardian og Operation Joint Guarantor i Kosovo. I 2003 og 2007 tjenestegjorde han i FSKs bidrag til Operation Enduring Freedom i Afghanistan, og i 2013 som sjef for Norges politirådgivingsteam til afghansk politi.

Møtet holdes på Scandic Victoria Hotel, og er et InterCity-møte sammen med Mesna Rotaryklubb.


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2612
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...