I Rotarymøtet 21.november skal vi bli kjent med organisasjonen Mental Helse Ungdom.

Da vil Assisterende Generalsekretær Katinka Zeiner gi oss en bred orientering om organisasjonen, deres politikk og hvordan de jobber.

Mental Helse Ungdom er en landsdekkende interesseorganisasjon for barn og unge opp til 35 år, og har 21 lokallag spredt utover i landet.

Gjennom lokallagene tilrettelegges de for aktiviteter, nettverk og sosialpolitisk arbeid. Organisasjonen jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.

Som kjent er Psykisk Helse utpekt som dette Rotaryårets fokusområde av den internasjonale Rotarypresidenten. Temaet er derfor i høyeste grad aktuelt!

Og tid og sted er: Tirsdag 21.november, kl. 1900 – 2000 på Scandic Victoria Hotel.


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2612
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Klubbens møter:

Julemøte

2023-12-12 19:00 - 21:00

Felles lunch med Mesna Rotaryklubb.

2023-12-14 13:00 - 14:00

Juleavslutning Nordre Ål kirke

2023-12-18 18:00 - 20:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...