Kriser og beredskap var tema i Lillehammer Rotary tirsdag kveld.

Da fikk vi en tydelig orientering fra fylkesberedskapssjef Asbjørn Lunn, vårt eget klubbmedlem, om situasjonen både i Innlandet og på nasjonalt nivå.

 

Av hans orientering kan nevnes;

Statsforvalterens beredskapsinstruks gjelder vedr. samfunnssikkerhet og beredskap. Instruksen gjelder i hele krisespekteret – før, under og etter hendelser. Bakteppet i dag er hovedsakelig stormaktrivalisering og klimaendringer.

 

Totalberedskapskommisjonen «Nå er det alvor» NOU 2023:17. Lite av det store alvoret å se i Statsbudsjettet.

 

Ting har blitt verre med årene, utvikling siste 15 år med Svineinfluensa i 2009, flom i 2011 2013 og 2014, Flyktninger i 2015, Skogbrann og tørke 2018, Pandemi 2020-2022, Ukraina 2022 og  ekstremværet Hans 2023.

 


Totalforsvar dreier seg om et kontinuerlig arbeid fra fredelige forhold og helt opp mot krig. Strategiske valg og prioriteringer er sentralt når kriser oppstår. Fylkesberedskapsrådet og samordningsmøter med berørte kommuner er sentralt når kriser oppstår. Ved evakuering er valg av kommunikasjonskanaler og tydelig formidling av budskapet veldig viktig.

 

Lokale beredskapsplaner er avhengig av en nasjonal- og beredskapsstrategi. Flom og store vannføringer ser ut til være økende og hyppigere de siste 10-15 årene. Vi er ikke dimensjonert for å håndtere store naturkatastrofer.

 

Viktig at kommunene har sikkerhet og beredskap i sitt kommunale plansystem basert på grundige risikovurderinger med utgangspunkt i ny kunnskap. Særlig sårbart er landbrukets verdikjede.   Totalforsvaret må virke samtidig både i fungerende samfunnsforhold og i kriser.


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2612
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Klubbens møter:

Julemøte

2023-12-12 19:00 - 21:00

Felles lunch med Mesna Rotaryklubb.

2023-12-14 13:00 - 14:00

Juleavslutning Nordre Ål kirke

2023-12-18 18:00 - 20:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...