Hva lærer vi av flommen og hva betyr forebygging?

Det er tema i Lillehammer Rotary tirsdag 14. november, da vårt eget klubbmedlem Asbjørn Lund stiller gir oss et foredrag om ovennevnte tema.

Foto Torbjørn Olsen/GD.

Asbjørn Lund er fylkesberedskapssjef og leder avdelingen for Samfunnssikkerhet og beredskap i Innlandet fylke. Arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering er nedfelt i en egen instruks, dette for å gi retningslinjer for statsforvalterens arbeide og samordning av krisehåndtering.

I hvert fylke skal det oppnevnes et fylkesberedskapsråd og som ledes av fylkesberedskapssjefen. Asbjørn er meget sentral i dette arbeidet og har et altomfattende ansvar for beredskapsarbeidet i Innlandet. En viktig del av ansvaret er krisehåndtering ved uønskede hendelser. Flommen «Hans» var en alvorlig hendelse og som Asbjørn stod sentral i håndteringen av.

Sted og tid som før; Scandic Victoria, kl. 1900 – 2000.


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2612
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Klubbens møter:

Julemøte

2023-12-12 19:00 - 21:00

Felles lunch med Mesna Rotaryklubb.

2023-12-14 13:00 - 14:00

Juleavslutning Nordre Ål kirke

2023-12-18 18:00 - 20:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...