Imponerende om bedriften G3 Gausdal Treindustrier SA i Rotarymøtet 7 november.

G3 er av ca. 1400 skogeiere, der oppdraget er å skape konkurranse om tømmerstokken i Mjøsregionen». Konsernsjef Jørn Nørstelien ga oss en reise i vekst fra Gausdal Bruvoll til G3 Gausdal Treindustrier.

Kundene blir større og større, en livskraftig fremtid betinger at de vokser med kundene, og det må satses videre, sa bl.a. konsernsjef Nørstelien i sin orientering

Gran Tre KS ble kjøpt opp i 2018 og i 2021 ble Fåvang Sag og Høvleri AS kjøpt opp. I dag har G3 denne selskapsmodellen:

Selskapet hadde i 2022 driftsinntekter på 973 mill kr. med et resultat før skatt på 147 mill kr. Målt i omsetning er G3 det nest største firmaet med hovedkontor i Lillehammer/Gudbrandsdalen.

For G3 er transport og logistikk en nøkkelfaktor.  Et samlet årlig tømmerforbruk på ca. 370.000 m3, medfører et transportbehov for tømmer på ca. 8700 vogntog pr. år. Biprodukter selges til annen treforedlingsindustri (Forestia, Norske Skog Saugbrugs, Hunton, Borregaard) og medfører ca. 5000 vogntog pr år, samt ca. 5500 vogntog pr år for distribusjon ferdigvarer til hele Sør-Norge.

 

Vi fikk også høre om selskapets store investeringer i fyranlegg, tørkeanlegg, ny malingsfabrikk, sorteringsvek for tørket trelast, samt digitalisering/automatisering av produksjonsprosessene, for at G3 i fortsettelsen skal være Norges mest attraktive og nyskapende trelastleverandør.

Selv om markedsutsiktene på kort sikt er noe dystre, vil markedet etter trelast våkne igjen!


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2612
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Klubbens møter:

Julemøte

2023-12-12 19:00 - 21:00

Felles lunch med Mesna Rotaryklubb.

2023-12-14 13:00 - 14:00

Juleavslutning Nordre Ål kirke

2023-12-18 18:00 - 20:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...