En fyldig årsberetning i Årsmøte i Lillehammer Rotary tirsdag kveld.

Finn Olsen, presidenten for 2022 – 2023, la fram en fyldig årsberetning for Rotaryåret 2022 – 2023 på årsmøtet tirsdag kveld. Han oppsummerte at dette har vært et godt år for klubben med stort engasjement, godt samarbeid, godt oppmøte og gode resultater.

Årets nyvinning var prosjektet Lillehammerkalenderen som ble meget vellykket og førte til at klubben ble kåret til årets klubb innen kommunikasjon av Distrikt 2305.

Kasserer Steinar Fossbråten la fram regnskapet for Rotaryååret 2022 - 2023, som viser at klubben har en solid økonomi med et positivt årsresultat på kr 32.472 - noe som fører til at klubbens bankkonti viser kr. 314.675 ved Rotaryårets slutt.

Alle forslag som var fremmet på årsmøtet ble enstemmig vedtatt. 

Årsmeldingen i sin helhet kan dere se her.

Styret for Rotaryåret 2023 – 2024 består av:

  • President Thor Svegården
  • Innkommende president 2024-2025 – Ragnhild Falkenberg
  • Past president 2022/2023 – Finn Olsen
  • Sekretær for 2024 – 2025 – Olav Sørby
  • Kasserer for 2024 – 2026 – Steinar Fossbråten

Jan Erik Svendsen ble valgt som president for Rotaryåret 2025/2026.

32 av klubbens medlemmer var tilstede på årsmøtet, på vårt faste møtested Scandic Victoria Hotel.


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2612
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Klubbens møter:

Julemøte

2023-12-12 19:00 - 21:00

Felles lunch med Mesna Rotaryklubb.

2023-12-14 13:00 - 14:00

Juleavslutning Nordre Ål kirke

2023-12-18 18:00 - 20:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...