John Anders Røislien om bygninger og arkitekturmiljøer i Lillehammer sentrum.

Under møtet i Lillehammer Rotary tirsdag kveld delte han informasjon og i noen grad egne synspunkter på utvalgte hus i Lillehammer sentrum.

Foredraget var utformet som en visuell rusletur gjennom byens gater gjennom en Powerpoint-presentasjonen, samtidig som de ulike bildene ble kommentert og forklart. Byen har hatt en rivende utvikling fra stedet ble kjøpstad i 1827 og fram til i dag.

 

Noen sentrale personer ble trukket fram i denne utviklingen, som Ludvig Wiese, Anders Sandvig, Einar Lunde og flere.

 

Av arkitekter som har med på å utforme sentrale bygninger i byen etter krigen ble Bjarne Ellefsen, Gunnar Fougner og Kjell Lund/Nils Slaatto spesielt nevnt – sammen med en rekke andre.

 

John Røislien er arkitekt og med god kjennskap til Lillehammer og har også bred erfaring fra flere store nasjonale utbyggingsprosjekter.

 


Før Røislien slapp til med sin billedlige byvandring presenterte Aud Hulberg og Øivind Pedersen muligheter for å oppleve noen av sentrums kvaliteter på egen hånd. Aud Hulberg, som også er aktiv i Lillehammer Guideforening, nevnte spesielt:

  • Kunstløypa i Lillehammer med 16 skilt der de ulike Lillehammermalerne hentet sine motiver fra. Kart over Kunstløypa kan hentes både på Lillehammer Kunstmuseum og på Maihaugen, eller lastes ned fra nettet.
  • Norsk Litterær Kanon, der 25 sitatsteiner i gatene ligger rundom i Lillehammer,. En folder forteller om sitatseinene og Norsk Litterær Kanon. Denne er å finne på Turistkontoret, hos bokhandlerne, Biblioteket oh Kommunens servicetor. Kan også lastes ned fra nettet.Det var hele 34 tilhørere på møtet, som denne gang var lagt til Kulturhuset Banken. En av møtedeltakerne var Jarle Bragelien, her i en engasjert samtale med Røiselien etter møtet. 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2612
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...