Nytt Rottaryår startet med Presidentens møte 22.august

I alt 31 medlemmer møtte opp på klubbens første møte dette Rotaryåret, og som tradisjonen tro er definert som «Presidentens møte».

Vår nye President, Thor Svegården, ønsket oss først velkommen tilbake etter en fin avslutning på forrige Rotaryår på Fjordheim 10. juni!

Presidenten gav oss en ryddig og strukturert presentasjon av de viktigste og overordna føringene for dette Rotaryåret, herunder de viktigste satsningsområdene og våre mål og ambisjoner. Det ble gått nærmere inn på Årets tema, som er psykisk helse, de 7 fokusområdene, klubbens Strategi – og Handlingsplaner, mv. Når det gjelder våre ambisjoner og satsninger for 2023 /2024 ble det særskilt nevnt viktigheten av å holde på det gode klubbfellesskapet og det som fungerer godt.  Ifølge Presidenten er vi en klubb som blomstrer, er oppstemt og har mye god energi, og dette ikke minst takket være fjorårets President Finn Olsen. Finn fikk overrakt en pen blomsterbukett som takk for sin flotte innsats som President for perioden 2022/2023, etterfulgt av stor applaus fra salen.

Av ambisjoner og satsninger fremover nevnte Presidenten viktigheten av å få med flere yngre personer som medlemmer, og at vi i denne sammenheng må evne å tenke nytt og utvikle klubben vår. Vi bør ha en ambisjon om å løfte den til nye høyder, selv om vi sammen med Gjøvik og Valdres er en av de tre klubbene i vårt distrikt som har vokst i 2023.

Det ble også gått inn på Årets tema som er psykisk/mental helse. For vår klubb blir utfordringen på hvilken måte vi skal jobbe med dette temaet. Som eksempel på mulig samarbeidspartner ble det vist til Sommerskiskolen i regi av Lillehammer Skiklub, som samlet ca 60 barn i alderen 10 – 11 år.  

Som det framgår av presentasjonen var Presidenten inne på en rekke temaer og områder som på en veldig bra måte presenterte klubbens ståsted og vyer fremover. Flere av prosjektene våre ble nærmere omtalt.

Etter presentasjonen ble det gitt anledning til å komme med spørsmål/innspill. Mange benyttet anledningen til å komme med gode råd og nyttige innspill. Disse ble notert og vil være nyttige for blant annet styret og komiteenes videre arbeide.

Presentasjonen utgjør et samlende dokument for klubben vår og som vil danne grunnlaget for klubbvirksomheten vår fremover.

Alt i alt en meget nyttig og hyggelig åpning av det nye Rotaryåret, og som Presidenten ble gitt applaus for!

Link til Presidentens presentasjon - pdf


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2612
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...