Det blir interne aktiviteter i Lillehammer Rotary i møtet 6. juni

Det blir gledelig opptak av to nye medlemmer. Begge har vært observatører en tid og er nå klare for opptak i klubben. Dette er naturligvis en veldig god begivenhet for klubben vår!

Kristin Helland, mangeårig og trofast medlem i klubben, gi oss et lite «egoforedrag», dvs. et litt forkortet og oppdatert foredrag om seg selv.

Mesteparten av tiden på møtet vil gå med til opplæring i våre datasystemer. Dette gjelder i særdeleshet vårt Medlemsnett og en forholdsvis ny Rotary app. På møtet vil det bli satt av tid til å vise bruken av appen i praksis. Appen gir den enkelte mulighet for å ha og holde oppdatert informasjon om seg selv, sin klubb, klubbens møtekalender, etc.  Men både Medlemsnettet og nevnte app gir meget gode muligheter for tilgang til nyttig og nødvendig informasjon om Lillehammer Rotaryklubb, da på en enkel måte. Temaet vil også bli fulgt opp på et av høstens møter.

Møtet holdes som vanlig på Scandic Victoria, tirsdag 6.juni kl. 19.00 - 20.00


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2612
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...