Rektor Signe Therese Strøm ved Nansenskolen i Lillehammer Rotary tirsdag kveld om Ytringsfrihetens vilkår og vår ytringskultur

Gjennom klare tekster og illustrasjoner kunne vi følge foredragsholderens glimrende presentasjon av hvordan ytringsfriheten er under press over tid. Mange begreper og ord fikk sin plass i en meget verdifull gjennomgang.


Og vi fikk innsikt i hvordan den digitale verden har endret mediebildet og skapt nye arenaer for både hat og ytringer. Filosofen Jürgen Habermas som i starten var meget begeistret for den store mulighet for alles deltakelse i samfunnsdebatten, måtte etter hvert erkjenne at debattene og utsagnene på det digitale nettet var/er i ferd med å bli det motsatte av det. Hets og mistenkeliggjøring og kommersielle interesser uten ansvarlig redigering er i ferd med å gjøre det hele om til en «Gigantisk søppelbøtte»!? Stikk motsatt de ideelle mål. Habermas har blitt sterkt skeptisk. Foredragsholderen førte oss gjennom denne verden på en utmerket måte. Vi var begeistret.

Nansenskolen ble etablert i 1938 av stifterne Anders Wüller og Kristian Schjelderup som et akademi med et verdigrunnlag med Kamp mot vold og for rettsstatens prinsipper om ytringsfrihet.  Utbruddet av 2.verdenskrig og tyskernes okkupasjon av Norge gjorde at okkupantene overtok skolen og brukte

Referent Anders Ole Hauglid


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2612
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...