27 imponerte deltakere fra Lillehammer og Mesna Rotary fulgte Amar Bokharis brede orientering om LAMS i digitalt møte tirsdag kveld.

Det var imponerende å høre hvilke endringer som har skjedd i landsbyen Sultan Town i Pakistan siden familien Bokhari i 1988 tok initiativ til å etablere en filleryefabrikk der. Den skulle få store ringvirkninger for mer enn tekstilarbeiderne.


Flertallet av elevene på LAMS-skolen er jenter. Amar Bokhari i møte med en av klassene på skolen.


Her er noen av hovedpunktene i Amar Bokharis spennende foredrag:

Det er ingen selvfølge med utdanning i Pakistan. 55% av befolkningen er analfabeter (70% av kvinner). Bare 56% av barna i Pakistan går på skolen, og det er stort frafall.  Det er mange kulturelle barrierer, og mange jenter giftes bort i 14 – 15-årsalderen.

Fram til 1988 var Sultan Town en sovende forstad med 5000 innbyggere til millionbyen Faisalabad. Det var få arbeidsplasser, få barn i én offentlig «spøkelsesskoleskole» – et lokalsamfunn med lite håp. Det var her far til Amar, Yawar Bokhari, etablerte en filleryefabrikk, som raskt ble en hjørnestenbedrift som bidro med arbeid og inntekter til lokalbefolkningen. Fabrikken vokste, men barn gikk ikke på skolen – fattigdomssirkelen var ikke brutt. LAMS-skolen ble etablert i 1996, da med 150 elever 1. – 5. klasse der bygning og drift av finansiert av filleryefabrikken.

Yawar Bokharis sykdom og bortgang i 2012 førte til at mye av drivkraften i prosjektet i Sultan Town forvitret – spesielt filleryefabrikken. Bestillingene på filleryer uteteble. LAMS-skolen fortsatte, men uten hjørnestensbedriften med sikre arbeidsplasser førte til usikkerhet, frustrasjon og fraflytting. Etter samarbeid med designer Runa Klock og Kid Interiør ble det fra 2014 gjenvunnet optimisme med nye produkter med ny design, omfattende endringer i fabrikken med satsning på HMS, og over 150 kvinner ble ansatt til å strikke og hekle.

Amar Bokhari satte stor pris på de mange Rotary-posjekter knyttet til LAMS, bl.a bøker til bibliotek, ny skolebuss, skolehelseklinikk, naturfagrom, data og grønt LAMS (solcellepanel både på skolen og fabrikken).

Koronapandemien fra mars 2020 har vært svært krevende, der LAMS har bidratt med både såpe og mat til de 1000 mest sårbare familier i Sultan Town. Tiltakene bidro til å begrense mulig smitte og avverge hungersnød i landsbyen.

I 2021 er LAMS hjertet i lokalsamfunnet i Sultan Town med 700 elever (400 jenter og 300 gutter) - fra førskole for 4-5 åringer til videregående skole for ungdom 17 – 18-år. Det er 50 ansatte i skolen med et årlig driftsbudsjett på ca. 700.000, som i hovedsak finansieres av fabrikken og Stiftelsen LAMS i Norge. Private gaver og tilskudd er fortsatt viktig for LAMS.

Amar Bokhari oppsummerte slik hva de hadde oppnådd i løpet av 25 år: Mere enn skole, økt selvtillit og stolthet, videre framtidsmuligheter, tusenvis av jenter har fått sin utdannelse med reelle yrkesvalg og utsatt giftemål.


LAMS-skolen i Pakistan har i dag 700 elever og 50 ansatte, og er et trygt sted der lærere og elever kan utfolde seg. 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2612
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...