Rørende å høre om Falk Bakkes imponerende innsats for funksjons- og utviklingshemmede i Albania.

I tirsdagens møte i Lillehammer Rotary fikk 30 fremmøtte høre om hans imponerende arbeid for barn og unge etter kommunismens fall i Albania i 1991. (Foto Finn Olsen).

Falk Bakke har engasjert seg sterkt i frivillighetsarbeid for funksjons- og utviklingshemmede barn og unge i 45 år. Han engasjerte seg i et omfattende nødhjelpsarbeid i kaoset som oppsto etter at folkerepublikken Albania brøt sammen i 1990 og landet ble kastet inn i en voldsom krise i det økonomiske og sosiale systemet. Det var et arbeid som ikke var uten risiko. Denne hjelpen skjedde i regi av Kiwanis - en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.

Base for Kiwanis hjelp i Albania var byen Shkoder helt nord i landet. Der etablerte de et hjelpeapparat, delvis i samarbeide med Norsk Nødhjelp. I samarbeid med lokale myndigheter fordelte de her 16000 familieesker med (med klær oa.) til familier med de største behovene. Her skaffet de også sykehusutstyr oa. som Albania sårt trengte.

Kiwanis engasjerte seg også i landsbyen Torovicë, der det bodde 193 familier, og som i kommunisttiden ble brukt for å deportere kriminelle. Her satte de de i gang at apparat for å ruste opp helsestasjon og skolen.  Her bidro de til å åpne opp skolen for aktiviteter også utenom skoletiden. Bakke hadde med seg de gode verdiene fra Utsiktsbakken Brassband og bidro til å starte et korps. Forholdene for funksjonshemmede og utviklingshemmede var forferdelige og de hadde fokus på å løfte dem fram. Inntil da hadde disse barna blitt gjemt bort fra det offentlige. De bidro med instrumenter og utstyr og opprettet et korps, Trupa Muzikore - etter modell fra Utsiktsbakken.

Falk Bakke fortalte også om noen funksjonshemmede enkeltpersoner/familier som sårt trengte hjelp, som det ble etablert egne hjelpeprosjekter for.

Kiwanis Albaniahjelpen ble avviklet for to år siden. Norsk Nødhjelp har overtatt Kiwanis-prosjektene. Utviklingen i Albania går sakt fremover, det er mye korrupsjon og bestikkelse, bl.a for å skaffe seg jobb.

Falk Bakke er utnevnt til æresborger i Shkoder fylke, særlig for hans arbeide med å etablere korpset Trupa Muzikore. Han fikk også prisen for årets ildsjel under Fakkelprisen 2019.


President Erik A Dahl i Lillehammer Rotary takket Falk Bakke for et rørende foredrag og en imponerende innsatsen han har gjort for funksjons- og utviklingshemmede barn og unge. (Foto Finn Olsen)


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2602
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...