Finn Olsen valgt til ny president i Lillehammer Rotaryklubb for arbeidsåret 2022/23

Nåværende president Erik A Dahl gratulerte Finn Olsen som nyvalgt president for Rotaryårer 2022-23 under klubbens årsmøte tirsdag kveld, der 31 medlemmer var tilstde.


Under årsmøtet på Scandic Victoria Lillehammer fikk vi gjennomgang av en fyldig årsmelding for arbeidsåret 2019/2020 av Halvor Møllerløkken, presidenten i dette arbeidsåret. Møllerløkken berømmet aktiviteten og arbeidsinnsatsen i klubben i hans presidenttid, og han utdypet flere av de 20 gode grunnene for å bli medlem i Rotary. Årsmeldingen 2019-20 kan dere lese her i pdf.

Kasserer Steinar Fossbråten gikk igjennom regnskapet for Rotaryåret 2019-20, som viser et resultat før finans på ca. 40.000 kroner. 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2602
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...