Fullsatt sal hørte Dag O. Hessen forklare om klima og økosystemer

-  Verden går ikke under, og vi har vunnet noen seire med f. eks ozon-laget og stans av sur nedbør. Miljøbevissthet og renseteknologi har også blitt bedre. Men vi har kort tid på oss dersom vi skal holde oss under utslippsgrensen for 1,5 grad temperaturstigning.  Det sa biologiprofessor Dag O. Hessen da han holdt foredrag på Scandic Lillehammer Hotell tirsdag kveld.

Hessen understreket at ikke bare klimaforandringene, men også tap av viktige livsmiljøer og sterk tilbakegang for mange artsgrupper gir grunn til alvorlig bekymring. Vi har visst om klimaforandringene lenge, og også at de skyldes utslipp av CO2 og andre klimagasser, sa Hessen. Både kunnskapsmangel, ideologisk motstand, at vi helst ikke vil vite, og rasjonalisering av egen adferd gjør at det går svært langsomt med effektive tiltak.

– Mennesket er bedre enn sitt rykte, men vi er ikke utviklet for å takle svært langsiktige utfordringer, sa Hessen. Han avsluttet med å vise til en plakat med teksten: «Den største trusselen mot planeten vår er troen på at noen andre vil redde den».


Om lag 100 personer var møtt fram da president Erik A. Dahl i Lillehammer Rotary kunne ønske velkommen til møtet, som var arrangert av Lillehammer og Mesna Rotaryklubber i fellesskap.  Dag O. Hessen til høyre, her  i samtale med president Erik A. Dahl i Lillehammer Rotaryklubb.

President Erik A Dahl i Lillehammer Rotaryklubb takket Dag O Hessen for et tankevekkende foredrag, og overrakte boka "Stemmer fra mange land" fra Mesna Rotaryklubb og fra Lillehammer Rotaryklubb et bærenett med lokale ord og uttrykk fra Lillehammer som var fylt med lokal mat fra Øyer.

Dette var et åpent fellesmøte som de to Rotaryklubbene i Lillehammer arrangerte i fellesskap. Dag O. Hessen i midten, her sammen med president Tom Ivar Knutsen i Mesna Rotaryklubb til venstre og president Erik A Dahl i Lillehammer Rotaryklubb til høyre. 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2602
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...