Fortsatt uavklart om når Lillehammer Rotary igjen kan samles til ukentlige møter.

Styret drøftet i et nettmøte tirsdag 28. april situasjonen, og besluttet å avvente nye nasjonale retningslinjer før en tar stilling til om når klubbens møtevirksomhet kan gjenopptas.

Teknikken rundt det nettbaserte styremøtet fungerte godt, og styret ser nå på muligheten til å arrangere et nettbasert medlemsmøte mot slutten av mai. Styret håper imidlertid at det blir mulig å arrangere et ordinært medlemsmøte mot slutten av juni, bl.a for presidentskifte og opptak av nye medlemmer.

Nærmere informasjon om framtidig møtevirksomhet blir gitt etter et nytt nettbasert styremøte 12. mai.
 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: First Hotel Breiseth
Adresse: Jernbanegata c15
Postnummer: 2602
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...