Bane NOR Eiendom

2024-04-16 19:00 - 20:00

Bane NOR Eiendom AS er en stor statseid og kommersiell eiendomsaktør som er involvert i omforming av nøkkelarealer i mange bysentra. Bane Nor Eiendom eier, utvikler og forvalter jernbanestasjoner, togverksteder og en rekke sentrumsnære eiendommer over hele landet. Selskapet arbeidet aktivt for å skape attraktive kollektivknutepunkt med boliger og næringsbygg som bidrar til at flere velger tog, kollektivtilbud, sykkel eller gange fremfor privatbil. I møtet 16. april vil prosjektsjef Lars Eide orientere om virksomheten i selskapet og spesielt kommentere planene som det arbeides med i Hamar og i Lillehammer.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Victoria Lillehammer
Adresse: Storgata 84 B
Postnummer: 2612
Sted: Lillehammer
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...