Årsmøtet - 2018-2019 var et godt år i Lillehammer Rotaryklubb.

Forrige president Elin Lyftingsmo fikk ros og applaus for sin fyldige årsmelding, der 18 av 19 mål i Strategiplanen ble oppfylt.
Kasserer Steinar Fossbråten la frem er regnskap med et positivt resultat på vel 23.000.
Gyda Austin ble valgt som innkommende president for 2021-2022, Tone Løvik ble igjenvalgt som sekretær for 2020-2022 og Steinar Fossbråten ble igjenvalgt til kasserer for 2020-2022.

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...